Sposób informowania o jakości powietrza w województwie śląskim od dnia 02.01.2019 roku
02 stycznia 2019 r.

Ze względu na zmiany w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, od dnia 01.01.2019 roku wszystkie zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym jakości powietrza na terenie Polski realizować będzie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

W związku z tym, WIOŚ w Katowicach nie ma podstaw prawnych do dalszego zlecania IMGW PIB Oddział w Krakowie Zakład w Katowicach przygotowywania prognoz jakości powietrza.

Wobec powyższego zmieni się wygląd prognoz jakości powietrza i zwłaszcza w pierwszym okresie funkcjonowania nowego systemu powiadomień o jakości powietrza mogą wystąpić pewne problemy z prezentacją danych.

Bardzo Państwa prosimy o wyrozumiałość w przypadku problemów, natomiast pracownicy GIOŚ, Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach oraz Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Katowicach będą dokładać wszelkich starań, żeby zminimalizować ewentualne problemy.

Krótkoterminowa prognoza jakości powietrza dla kraju

Krótkoterminowa prognoza jakości powietrza dla województwa śląskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach GIOŚ
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26 lutego 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl