Nowa organizacja Inspekcji Ochrony Środowiska
28 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 1479), z dniem 1 stycznia 2019 roku pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), w związku z czym ta jednostka Inspekcji Ochrony Środowiska przejmuje zadania w zakresie wykonywania wszystkich prac badawczo-monitoringowych na terenie województwa śląskiego.

W ramach nowej organizacji Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie województwa śląskiego, będzie funkcjonował Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska (RWMŚ) oraz Oddział Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) z Pracowniami w Bielsku-Białej i Częstochowie. Obsługa automatycznych stacji pomiarowych prowadzona będzie przez pracowników CLB zatrudnionych w Katowicach, w ramach Krajowej Sieci Monitoringu Powietrza.

Telefony kontaktowe oraz adresy e-mail dotychczasowych pracowników WIOŚ w Katowicach, przechodzących z dniem 01.01.2019 roku do struktur organizacyjnych GIOŚ, na tym etapie nie ulegają zmianie. Nie zmienia się również miejsce świadczenia pracy tych osób.

Modyfikacjom będzie podlegała strona internetowa WIOŚ w Katowicach i w pierwszym etapie wprowadzanych zmian utworzone zostaną dwie nowe zakładki:
- Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach
- Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Katowicach

W zakładkach tych będą znajdować się wszystkie informacje dotyczące monitoringu środowiska oraz działalności laboratoryjnej. Jako osobne zakładki pozostaną informacje dotyczące bieżącej jakości powietrza.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl