Wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacjach w Rybniku i w Wodzisławiu oraz pożar odpadów w Żorach
30 listopada 2018 r.

Informujemy Państwa, iż wysokie, godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10, które wystąpiły w nocy z 29/30 listopada na stacjach w Rybniku i w Wodzisławiu nie należy wiązać z pożarem w Żorach. Główną przyczyną stężenia pyłu na poziomie do 477 µg/m3 w Rybniku i do 221 µg/m3 w Wodzisławiu o godzinie 1:00 w nocy była emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych. Stężenie pyłu zawieszonego w Żywcu dochodziło minionej nocy do 345 µg/m3.

Przypominamy, iż dla pyłu zawieszonego PM10 obowiązują normy stanowiące średnią wartość z 24 godzin i są one następujące:

  • - 50 µg/m3 poziom dopuszczalny,
  • - 200 µg/m3 poziom informowania,
  • - 300 µg/m3 poziom alarmowy.

Wartości godzinne można odnosić porównawczo do obowiązujących norm, ale ich wysokie poziomy nie stanowią przekroczenia normy.

Równocześnie informujemy, iż na terenie miasta Żory na bieżąco są prowadzone pomiary jakości powietrza przez Państwową Straż Pożarną i WIOŚ w Katowicach.

Komunikat Urzędu Miasta Żory

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl