Raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku”
29 października 2018 r.

Informuję Państwa, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach opublikował raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku”.

Tak jak każdego roku w raporcie znajdują się oceny jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu, pól elektromagnetycznych, dane w zakresie prowadzonej działalności kontrolnej, sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, i przemysłowymi, informacje dotyczące Laboratorium WIOŚ w Katowicach, działalności edukacyjnej prowadzonej przez Inspektorat, a także dane statystyczne dotyczące województwa śląskiego.

Większość danych liczbowych zawartych w raporcie zobrazowana jest w formie graficznej, co powinno dodatkowo umożliwić łatwiejszą analizę zmian występujących w środowisku w ostatnich latach.

W raporcie znajduje się dodatkowo rozdział omawiający działania na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim, wynikające z tzw. uchwały antysmogowej oraz nowego Programu ochrony powietrza.

Publikacja raportu jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którego rozdział autorski dotyczący działalności Funduszu został również zamieszczony w raporcie.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem, umożliwiającym pozyskanie szerokiej wiedzy o stanie naszego środowiska.

Agata Bucko-Serafin
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl