Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska
22 października 2018 r.

Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska już stosowane w walce z patologiami w gospodarce odpadami.

Na mocy nowych uprawnień, które zostały nadane inspektorom IOŚ w sierpniu br. w ostatnich dwóch tygodniach października inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przy współpracy z Policją i ITD zatrzymali 6 pojazdów przewożących odpady w sposób niezgodny z przepisami. Odpady te miały być przekazane do nieuprawnionych odbiorców, którzy nie posiadali instalacji do ich właściwego zagospodarowania. Pojazdy wraz z odpadami zostały skierowane na wyznaczony przez Marszałka Województwa Śląskiego, specjalnie dla tych celów parking strzeżony.

WIOŚ Katowice zgodnie z nowymi uprawnieniami przeprowadził ekspercką ocenę przewożonych odpadów, w celu określenia kodu odpadu. Ponadto po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, przygotowano i przekazano Prezydentowi Miasta Katowice niezbędne materiały do nałożenia na posiadacza odpadów, obowiązku bezpiecznego dla środowiska zagospodarowania zatrzymanych odpadów. Pojazdy wraz z odpadami pozostaną na parkingu do czasu ustalenia w decyzji administracyjnej sposobu i miejsca zagospodarowania odpadów . Koszty skierowania pojazdu wraz z odpadami na parking pokrywa podmiot wykonujący transport.

Czytaj więcej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Agnieszka Nonas
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień