Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”
20 września 2018 r.

Od dnia 19 września br. uruchomiony został Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”, przygotowany przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program obejmuje w bardzo szerokim zakresie dofinansowanie prac związanych z termomodernizacją.

Należy podkreślić, iż to właśnie emisja z indywidualnych budynków mieszkalnych w okresie sezonu grzewczego jest główną przyczyną złej jakości powietrza w województwie śląskim i w całej Polsce.

Przewidywany budżet programu to kwota 103 mld zł, w tym w formie bezzwrotnej (dotacje): 63,3 mld zł i w formie zwrotnej (pożyczki): 39,7 mld zł.

Program realizowany będzie w latach 2018–2029 (wnioski mogą być składane do dnia 30 czerwca 2027 roku).

Zgodnie z założeniami, Beneficjentami Programu będą osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku lub osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym. Wnioski beneficjentów będą rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania są określone w ogłoszeniu o naborze, które jest zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po adresem: https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html

Od początku września br. trwają również spotkania przedstawicieli WFOŚiGW w Katowicach z mieszkańcami poszczególnych gmin województwa, w celu przybliżenia założeń Programu. W niektórych spotkaniach uczestniczą pracownicy WIOŚ w Katowicach.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl