Pomiary meteorologiczne na stacjach monitoringu jakości powietrza
12 września 2018 r.

Informujemy Państwa, iż pomiary parametrów meteorologicznych prowadzone na stacjach monitoringowych jakości powietrza są pomiarami pomocniczymi, służącymi WIOŚ do pozyskania dodatkowych informacji przy wykonywaniu ocen jakości powietrza.

Jednostką prowadzącą pomiary meteorologiczne, które mogą być wykorzystywane przy różnego typu postepowaniach administracyjnych lub sądowych jest państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, której zadania wykonuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy.

Zadaniem WIOŚ jest prowadzenie monitoringu jakości powietrza pod kątem substancji zanieczyszczających powietrze i to zadanie jest wykonywane w bardzo szerokim zakresie.

Równocześnie informujemy, iż w związku z potrzebą ujednolicenia stron internetowych WIOŚ w zakresie monitoringu w całej Polsce, parametry meteorologiczne zostały wyłączone ze strony internetowej WIOŚ w Katowicach.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl