Awaria podczas likwidacji Koksowni „Dębieńsko” w Czerwionce Leszczynach
30 sierpnia 2018 r.

Informujemy, iż w dniu 30.08.2018 r. po godzinie 00.00 nastąpiła awaria na terenie JSW KOKS S.A. Koksownia „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach. Zablokowany został spływ kondensatu wodno-smołowego z odbieralnika baterii koksowniczej. Spowodowało to kłopoty z odbiorem gazu surowego z baterii koksowniczej i niekontrolowaną emisję tego gazu do powietrza. Następnie gaz surowy był spalany na pochodniach awaryjnych. Awarię usunięto częściowo ok. godz. 04.00.

Powyższe wydarzenie spowodowało podjęcie przez Zarząd Spółki JSW KOKS SA decyzji o wcześniejszym zatrzymaniu produkcji koksu i przerobu gazu koksowniczego. Decyzja ta wymusza modyfikację istniejącego harmonogramu prac likwidacyjnych.

Inspektorzy WIOŚ w Katowicach prowadzą od dnia 24.08.2018 r. kontrolę w przedmiotowym zakładzie i również w dniu dzisiejszym udali się na teren Koksowni „Dębieńsko”.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 15 października 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl