Likwidacja Koksowni „Dębieńsko” w Czerwionce Leszczynach
29 sierpnia 2018 r.

Informujemy Państwa, iż trwa proces likwidacji Koksowni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach, należącej do JSW KOKS SA. W związku z występującymi okresowo wysokimi stężeniami benzenu WIOŚ w Katowicach w dniu 24.08.2018 roku rozpoczął kontrolę w JSW KOKS S.A. Koksowni „Dębieńsko”, która potrwa co najmniej do planowanego terminu całkowitego wstrzymaniem produkcji przewidywanego na dzień 04.09.2018 roku.

Podczas kontroli Zarząd JSW KOKS S.A. poinformował WIOŚ w Katowicach, iż zwiększony został nadzór nad trwającymi pracami likwidacyjnymi zakładu, w celu wyeliminowania sytuacji mogących skutkować znaczną emisją zanieczyszczeń.

WIOŚ w Katowicach otrzymuje z Koksowni meldunki o zakresie planowanych prac i ich przewidywanym oddziaływaniu na środowisko. Z informacji tych wynika, iż zwłaszcza w dniu 03.09.2018 roku, podczas zatrzymywania opalania baterii koksowniczej może wystąpić zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl