Pożar zakładu Chem-Rozlew w Żywcu
27 kwietnia 2016 r.

W wyniku pożaru zakładu Chem-Rozlew w Żywcu oraz akcji gaśniczej do wód powierzchniowych przedostały się substancje pochodzące z gaszenia ( środek gaśniczy Roteor w postaci piany) oraz rozpuszczalniki , które przedostały się poprzez sieć kanalizacyjną do rzeki Soły.

WIOS niezwłocznie rozpoczął monitorowanie wód pod kątem zanieczyszczeń spowodowanych pożarem. W dniu 24.04.2018r. ( godziny poboru prób pomiędzy 9 a 10) stwierdzono w rzece Sienka występowanie wysokich i bardzo wysokich poziomów zanieczyszczeń pochodzących z akcji gaśniczej. W rzece Sole stężenia te były znacznie niższe i nie zagrażały ( w chwili poboru) bytowaniu ryb.

W dniu 25.04.2018r. stwierdzono utrzymujące się zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i pianą gaśniczą w potoku Sienka , przy czym wielkość zanieczyszczenia była kilkukrotnie niższa np. poziom ropopochodnych zmniejszył się 4 krotnie w stosunku do dnia poprzedniego, a poziom wskaźnika ChZT od 10 do 100 razy w zależności od miejsca poboru. W nurcie rzeki Soły również stwierdzono zmniejszanie się poziomu zanieczyszczeń, np. ropopochodne 12 razy, a CHZT około 10 razy w stosunku do dnia poprzedniego. W kolejnych dniach wody nadal będą monitorowane.

W dniu 26.04.2018 r. pobrano kolejne próby wody z potoku Sienka i rzeki Soły. Jakość wody w rzece Sole wróciła do stanu sprzed pożaru. Natomiast w potoku Sienka utrzymuje się zanieczyszczenie ropopochodnymi. W związku z tym utrzymywane są zapory zabezpieczające założone przez Państwową Straż Pożarną , które chronią wody rzeki Soły przez zanieczyszczeniem .

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Agata Bucko-Serafin
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl