Awaria chromatografu cieczowego
17 kwietnia 2018 r.

Informujemy Państwa, iż awarii uległ chromatograf cieczowy służący m.in. do oznaczania benzo(a)pierenu zawartego w pyle PM10. Ponieważ naprawa musi być wykonana poza granicami Polski, jej przewidywany czas wynosi 4 tygodnie. Awaria spowoduje przesunięcia czasowe wykonania oznaczeń benzo(a)pierenu i innych WWA oraz dostępności wyników na stronie internetowej.

Za zaistniałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl