Awaria chromatografu cieczowego
17 kwietnia 2018 r.

Informujemy Państwa, iż awarii uległ chromatograf cieczowy służący m.in. do oznaczania benzo(a)pierenu zawartego w pyle PM10. Ponieważ naprawa musi być wykonana poza granicami Polski, jej przewidywany czas wynosi 4 tygodnie. Awaria spowoduje przesunięcia czasowe wykonania oznaczeń benzo(a)pierenu i innych WWA oraz dostępności wyników na stronie internetowej.

Za zaistniałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl