Wizyta słuchaczy II roku Szkoły Policealnej nr 6 z Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących
26 marca 2018 r.

W dniu 26 marca gościliśmy w Pracowni Analiz w Bielsku-Białej słuchaczy II roku Szkoły Policealnej nr 6 z Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących, o kierunku technik farmaceutyk.

Celem wizyty było praktyczne zapoznanie się z analitycznymi metodami instrumentalnymi. Ze względu na program realizowany na zajęciach z analizy leków, przedstawiono możliwości analityczne i aparaturowe technik chromatograficznych i spektrometrii absorpcji atomowej.

Zdjęcie Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Agata Bucko-Serafin
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl