Częstochowska Delegatura WIOŚ w „Gazecie Częstochowskiej”
19 grudnia 2017 r.

W „Gazecie Częstochowskiej” nr 50/2017 ukazał się artykuł pt. „Na straży przyrody”, poświęcony częstochowskiej Delegaturze WIOŚ. W obszernym materiale omówiono nasze zadania, strukturę i działalność ze szczególnym uwzględnieniem pracy i osiągnięć laboratorium. Wersja elektroniczna artykułu dostępna jest w Internecie pod adresem http://gazetacz.com.pl/artykul.php?idm=812&id=21847.

Zdjęcie
(foto: Gazeta Częstochowska)

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Ślęzański
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl