Częstochowska Delegatura WIOŚ w „Gazecie Częstochowskiej”
19 grudnia 2017 r.

W „Gazecie Częstochowskiej” nr 50/2017 ukazał się artykuł pt. „Na straży przyrody”, poświęcony częstochowskiej Delegaturze WIOŚ. W obszernym materiale omówiono nasze zadania, strukturę i działalność ze szczególnym uwzględnieniem pracy i osiągnięć laboratorium. Wersja elektroniczna artykułu dostępna jest w Internecie pod adresem http://gazetacz.com.pl/artykul.php?idm=812&id=21847.

Zdjęcie
(foto: Gazeta Częstochowska)

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Ślęzański
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl