Wizyta studentów Politechniki Częstochowskiej na stacji monitoringu powietrza przy Alei Jana Pawła II w Częstochowie
08 listopada 2016 r.

W dniu 25.10.2017 gościliśmy na terenie stacji monitoringu powietrza przy Alei Jana Pawła II w Częstochowie grupę studentów V semestru kierunku Energetyka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Wizyta odbyła się w ramach laboratorium z przedmiotu „Oddziaływanie motoryzacji na środowisko".

Stacja przy Alei Jana Pawła II w Częstochowie ma status komunikacyjnej, ponieważ mierzy zanieczyszczenia charakterystyczne dla motoryzacji, m.in. tlenki azotu i tlenek węgla.

Podczas wizyty studenci zapoznali się z wyposażeniem stacji oraz zasadami działania analizatorów. Przedstawiono im także system transmisji i prezentacji danych na stronie WIOŚ Katowice.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Ślęzański
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl