Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Zawierciańskiego w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie
08 listopada 2016 r.

Dnia 20.10.2017 w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Zawierciańskiego. Przed rozpoczęciem obrad nasi goście zwiedzili laboratorium, gdzie zapoznali się z nowoczesną aparaturą pomiarową oraz z metodami badań poszczególnych komponentów środowiska. Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja unikalnych metod biologicznej oceny środowiska wodnego.

Podczas posiedzenia Komisji pracownik Delegatury Mariusz Ślęzański przedstawił opracowanie pt. „Ocena stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2016 roku”, a następnie zapoznał zebranych z wynikami badań zanieczyszczenia powietrza dawnego składowiska odpadów w rejonie kamieniołomu w Zawierciu - Bzowie, wykonanych z wykorzystaniem ambulansu pomiarowego jakości powietrza.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Ślęzański
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 26 czerwca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl