Raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2016 roku”
08 listopada 2017 r.

Informuję Państwa, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach opublikował raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2016 roku”.

Tak jak każdego roku w raporcie znajdują się oceny jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu, pól elektromagnetycznych, dane w zakresie prowadzonej działalności kontrolnej, sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, i przemysłowymi, informacje dotyczące Laboratorium WIOŚ w Katowicach, działalności edukacyjnej prowadzonej przez Inspektorat, a także dane statystyczne dotyczące województwa śląskiego.

Większość danych liczbowych zawartych w raporcie zobrazowana jest w formie graficznej, co powinno dodatkowo umożliwić łatwiejszą analizę zmian występujących w środowisku w ostatnich latach.

Publikacja raportu jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którego rozdział autorski dotyczący działalności Funduszu został również zamieszczony w raporcie.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i mam nadzieję, iż będzie on szerokim źródłem rzetelnej informacji o stanie naszego środowiska.

Tadeusz Sadowski
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Publikacja dostępna jest tutaj

Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 1 grudnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl