Biuletyn informacyjny
18 sierpnia 2017 r.

Informujemy, iż ukazał się jedenasty numer biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

W numerze między innymi:

  • - Główny Inspektor Ochrony Środowiska gościł w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach
  • - Sprawa porzuconej instalacji i odpadów na terenie Katowic, dzielnicy Szopienice – spotkanie w siedzibie WIOŚ w Katowicach
  • - Podsumowanie wyników badań monitoringowych pól elektromagnetycznych, prowadzonych w trzech trzyletnich cyklach, obejmujących lata 2008-2016

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami przybliżającymi pracę Inspektoratu w okresie I półrocza 2017 roku.

Publikacja dostępna jest tutaj

Biuletyn informacyjny

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl