Spotkanie z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w sprawie unijnych badań rzeki Kocinki
10 sierpnia 2017 r.

Dnia 8 sierpnia 2017 r. w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie odbyło się spotkanie z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie poświęcone prowadzonym przez nich badaniom rzeki Kocinki (dopływ Liswarty). Badania te są częścią unijnego projektu BONUS Soils2Sea mającego na celu redukcję ładunków zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego wpływających do Bałtyku poprzez wody podziemne i powierzchniowe.

Goście z Krakowa przedstawili i omówili dotychczasowe wyniki badań wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Kocinki. Badania wykazały, że Kocinka jest zanieczyszczona azotanami pochodzącymi zarówno ze ścieków bytowych, jak i wód podziemnych. Stwierdzono, że naturalne usuwanie azotanów z wód podziemnych zachodzi w bardzo ograniczonym stopniu, co powoduje, że nawet po usunięciu ognisk zanieczyszczeń podwyższone stężenia utrzymają się przez wiele lat. W celu precyzyjnego ustalenia obiegu biogenów w rzece planowany jest test znacznikowy usuwania fosforu przy użyciu promieniotwórczego izotopu P-32.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach reprezentował Mariusz Ślęzański - kierownik Działu Monitoringu Delegatury w Częstochowie, który przedstawił zebranym wyniki wieloletniego monitoringu Kocinki ze szczególnym uwzględnieniem badań biologicznych.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Ślęzański
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl