Narada polsko-czeskiej grupy roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem
11 lipca 2017 r.

W dniach 28-30 czerwca 2017 r., w Ostrawie w Republice Czeskiej, odbyła się 25 narada polsko-czeskiej grupy roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem (grupa OPZ). Polskiej delegacji przewodniczyła Pani Agata Bucko-Serafin, Kierownik polskiej części grupy OPZ.

Przed naradą grupy OPZ, w dniu 8 czerwca, w siedzibie Delegatury WIOŚ w Bielsku Białej miało miejsce spotkanie polskiej części grupy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Wrocławiu oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Opolu i Katowicach. W trakcie spotkania ustalono istotne dla strony polskiej kwestie do poruszenia na naradzie grupy OPZ.

Głównym tematem narady odbywającej się w Ostrawie było ujednolicenie wyników badań i opracowanie rocznego sprawozdania o stanie jakości wód granicznych w 2016 roku, omówienie wyników monitoringu w przekrojach badanych jednostronnie, przedłożenie informacji o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2016 roku mogących mieć wpływ na jakość wód granicznych oraz sprawy wynikające z poprzednich spotkań i ze spotkania polskiej części grupy. Narada zakończyła się sporządzeniem protokołu, który podpisała każda ze stron.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Sebastian Słupczyński
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl