Mapa z wynikami pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa śląskiego, uzyskanymi ambulansem pomiarowym jakości powietrza
12 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach od wielu lat wykonuje dodatkowe pomiary jakości powietrza ambulansem pomiarowym, wyposażonym w urządzenia pomiarowego tego samego typu, jak znajdujące się w stacjach automatycznych. W ambulansie zamontowany jest również pyłomierz manualny umożliwiający określenie ilości pyłu zawieszonego PM10 lub PM2,5, jak również oznaczenie składu pyłu podczas późniejszej analityki laboratoryjnej.

Ambulans wykorzystywany jest przede wszystkim do pomiarów związanych z interwencjami dotyczącymi zanieczyszczenia powietrza przez różnego typu obiekty, w tym m.in. palące się zwałowiska odpadów górniczych, zakłady przemysłowe, spalarnie odpadów, bazy magazynowe materiałów sypkich.

Pomiary są wykonywane w okresie od dwóch tygodni do dwóch miesięcy, w zależności od charakteru obiektu.

Ponieważ w okresie ostatniego roku WIOŚ w Katowicach otrzymał bardzo dużo wniosków o uruchomienie na terenie danej gminy stacji pomiarowej jakości powietrza, od 2017 roku rozszerzono zakres tematyczny pomiarów prowadzonych ambulansem o pomiary związane z oddziaływaniem niskiej emisji.

Równocześnie WIOŚ w Katowicach zestawił na mapie województwa śląskiego miejsca, w których od kwietnia 2014 roku prowadzone były pomiary ambulansem jakości powietrza, wraz z wynikami stężeń pyłu zawieszonego PM10.

Wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 zestawione zostały dla każdego rejonu badań poprzez podanie: liczby dni pomiarowych, liczby dni z przekroczoną normą dobową dla pyłu zawieszonego PM10 wynoszącą 50 µg/m3, maksymalnej wartości stężenia dobowego PM10 oraz porównanie z wynikami pomiarów uzyskanymi w analogicznym okresie czasu w najbliższej lub najbardziej reprezentatywnej stacji WIOŚ w Katowicach, działającej w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.

Wyniki pomiarów ambulansem potwierdzają bardzo dużą korelację stężeń pyłu zawieszonego z wynikami pomiarów uzyskiwanymi na automatycznych i manualnych stacjach jakości powietrza.

Zestawienie będzie sukcesywnie uzupełniane o kolejne wyniki pomiarów prowadzonych ambulansem jakości powietrza.

Prezentowana obecnie mapa ujmuje 24 lokalizacje ambulansu na terenie województwa śląskiego, w okresie od kwietnia 2014 roku do maja 2017 roku. W kilku lokalizacjach pomiar był powtarzany, w związku z czym w informacjach o wynikach pomiarów ujęte zostały dane dla 31 okresów pomiarowych.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji:Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl