„Podsumowanie wyników badań monitoringowych pól elektromagnetycznych, prowadzonych w trzech trzyletnich cyklach, obejmujących lata 2008-2016”
23 maja 2017 r.

W związku z zakończeniem w 2016 roku trzeciego trzyletniego cyklu pomiarowego pól elektromagnetycznych w środowisku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach opracował „Podsumowanie wyników badań monitoringowych pól elektromagnetycznych, prowadzonych w trzech trzyletnich cyklach, obejmujących lata 2008-2016”.

Opracowanie zawiera podsumowanie wyników III trzyletniego cyklu pomiarowego oraz analizę porównawczą wszystkich do tej pory wykonanych badań monitoringowych PEM w środowisku. Ponadto w dokumencie opisano i przeanalizowano wyniki pomiarów przeprowadzonych analizatorem widma PEM.

Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Grzegorz Bednarski
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl