Piętnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2016 rok
28 kwietnia 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Katowicach w dniu 28.04.2016 roku przekazał Marszałkowi Województwa Śląskiego „Piętnastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą 2016 rok”.

W ocenie przedstawiono stan jakości powietrza w województwie śląskim w 2016 roku, jak również przeprowadzono analizę porównawczą z jakością powietrza w latach poprzednich.

Ocena wykonana została dla pięciu stref jakości powietrza wydzielonych w województwie śląskim. Strefy zaliczone zostały do odpowiedniej klasy dla wszystkich substancji podlegających ocenie.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 7 stycznia 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl