Sprawa porzuconej instalacji i odpadów na terenie Katowic, dzielnicy Szopienice – spotkanie w siedzibie WIOŚ w Katowicach w dniu 3.03.2017 r.
11 kwietnia 2017 r.

Sprawa odpadów porzuconych przez firmę EKO-SZOP Sp. z o.o. w Katowicach na terenach przy ul. Woźniaka w Katowicach jest przedmiotem zainteresowania Wydziału Inspekcji WIOŚ w Katowicach od 2014r. do dnia dzisiejszego sprawa ta nie została rozwiązana. W związku z faktem, że na terenach poprzemysłowych w Katowicach Szopienicach nadal zalegają znaczne ilości odpadów niebezpiecznych, Pan Tadeusz Sadowski - Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, w dniu 3 marca 2017r. zorganizował spotkanie w tej sprawie. Celem spotkania było ustalenia możliwości bezpiecznego oczyszczenia terenu poprzemysłowego.

W spotkaniu wzięli udział Pan Jan Chrząszcz – I Wicewojewoda Śląski, Pan Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice, Pan Henryk Mercik - Członek Zarządu Województwa, Pan Bernard Błaszczyk – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Pan Andrzej Pilot – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, WFOŚiGW w Katowicach, WIOŚ w Katowicach

W trakcie spotkania Inspektorzy WIOŚ w Katowicach przedstawili prezentację dotyczącą najważniejszych zagadnień w zakresie ”szopienickich odpadów” oraz wskazali najbardziej pilne problemy związane z pozostawieniem bez nadzoru: instalacji przy ul. Bagiennej, instalacji IPPC przy ul. Wożniaka do unieszkodliwiania płynnych odpadów niebezpiecznych oraz zalegających w jej sąsiedztwie ogromnej ilości odpadów płynnych i stałych. Inspektorat w ramach prowadzonych okresowo kontroli wskazał właściwym organom, iż sprawa usunięcia odpadów winna zostać potraktowana jako jedno z zagadnień priorytetowych w zakresie gospodarowania odpadami w mieście Katowice. Z ustaleń narady wynika, że wobec uchylania się Spółki EKO-SZOP od uporządkowania terenu, pozostaje tzw. wykonanie zastępcze, tj. usunięcie odpadów przez organy administracji publicznej (Marszałka Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Katowice). Jest to aktualnie realny scenariusz bezpiecznego rozwiązania zagadnienia porzuconych odpadów. Wobec powyższego konieczne jest powołanie zespołu, którego zadaniem będzie bieżące nadzorowanie prac w zakresie pozyskania środków celowych z WFOŚiGW w Katowicach (na wykonanie w pierwszej kolejności inwentaryzacji porzuconych odpadów) i wymiana bieżących informacji dotyczących możliwości bezpiecznego zlikwidowania lokalnej „bomby ekologicznej”.

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bogusława Plewnia i Maria Wójcik
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 7 stycznia 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl