Udział pracownika częstochowskiej Delegatury WIOŚ w konferencji pt. "Smog - Samorząd wobec zagrożeń pochodzących z niskiej emisji"
7 kwietnia 2017 r.

Dnia 5 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy odbyła się konferencja "Smog - Samorząd wobec zagrożeń pochodzących z niskiej emisji". Podczas zostały zaprezentowane możliwości kompleksowego działania na rzecz ochrony powietrza oraz ich uwarunkowania wynikające z przepisów prawa - w tym uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.

Obrady były poświęcone nie tylko aktualnej sytuacji regionu i wyzwaniom dla samorządów wynikających z zagrożeń niskiej emisji, ale też prawnym i finansowym możliwościom rozwiązania tej trudnej sytuacji.

Kierownik Działu Monitoringu Delegatury WIOŚ w Częstochowie - Mariusz Ślęzański przedstawił prezentację na temat stanu powietrza na terenie Subregionu Północnego woj. śląskiego w latach 2010 - 2016 oraz omówił metody badania zapylenia powietrza przez Inspekcję.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Ślęzański
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 7 stycznia 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl