Spotkanie polsko – czeskiej Grupy Roboczej ds. jakości powietrza w rejonach przygranicznych
30 marca 2017 r.

W dniu 22 marca 2017 roku we Wrocławiu odbyło się X spotkanie polsko – czeskiej Grupy Roboczej ds. jakości powietrza w rejonach przygranicznych. W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Urzędów Marszałkowskich Województwa Śląskiego, Małopolskiego, Dolnośląskiego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, WIOŚ we Wrocławiu, Opolu i Katowicach. Ze strony czeskiej w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji państwowej i jednostek naukowo-badawczych.

Podczas spotkania reprezentanci WIOŚ przedstawili prezentacje dotyczące wstępnych wyników oceny jakości powietrza za 2016 rok. Z kolei strona czeska, reprezentowana przez Instytut Hydrometeorologiczny, przedstawiła informacje o jakości powietrza, głównie w Kraju Morawsko-Śląskim.

Kolejne prezentacje dotyczyły:

  • - modelowania emisji zanieczyszczeń na potrzeby wykonania ocen jakości powietrza,
  • - systemu informowania i ostrzegania mieszkańców o wysokich poziomach zanieczyszczeń w powietrzu,
  • - działań administracji rządowej i samorządowej w zakresie poprawy jakości powietrza; w tym bloku przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedstawiła założenia uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego,
  • - informacji na temat postępu prac związanych z wymianą starych kotłów na paliwa stałe na urządzenia nowoczesne oraz innych działań, w tym edukacyjnych i naukowo-badawczych, przyczyniających się do poprawy jakości powietrza,
  • - zmian prawnych w zakresie emisji przemysłowych do powietrza.

Spotkanie potwierdziło, że obie strony prowadzą intensywne działania, które mają doprowadzić do poprawy jakości powietrza po obu stronach granicy.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 7 stycznia 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl