Główny Inspektor Ochrony Środowiska gościł w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach
23 marca 2017 r.

W dniach 7 i 8 marca 2017 roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska minister Marek Haliniak wraz z towarzyszącym mu Leszkiem Karskim dyrektorem Departamentu Strategii i Komunikacji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska przebywali z roboczą wizytą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach. Celem wizyty było zapoznanie się na miejscu ze skalą problemów związanych z likwidacją tak zwanych „bomb ekologicznych” zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.

Pierwszym z punktów wizyty było spotkanie z I Wicewojewodą Śląskim Janem Chrząszczem, w trakcie którego poruszono wszelkie aspekty działalności inspekcji ochrony środowiska w naszym województwie. Następnie pracownicy Inspektoratu przybliżyli gościom najważniejsze zagadnienia związane z jakością powietrza w województwie śląskim oraz przedstawili główne problemy gospodarki odpadami w województwie śląskim, w tym problemy tak zwanej „szarej strefy”.

Drugi dzień pobytu obfitował w wizyty terenowe, podczas których goście w towarzystwie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Tadeusza Sadowskiego odwiedzili:

  • zrekultywowany teren byłych osadników szlamów cynkonośnych po Hucie Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji w Katowicach (zlikwidowaną bombę ekologiczną),
  • teren porzuconej instalacji do unieszkodliwiania płynnych (IPPC) wraz z odpadami przy ul. Woźniaka 52 w Katowicach Szopienicach,
  • miejsce nielegalnego zdeponowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z Czech (kwaśne smoły z przeróbki ropy naftowej) w Katowicach Szopienicach,
  • teren byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach, w tym Centralne Składowisko Odpadów w Tarnowskich Górach.

Podczas wizyty na zrekultywowanym terenie byłych osadników szlamów cynkonośnych gościom towarzyszył pan Kazimierz Kwaśniak likwidator Huty Metali Nieżelaznych Szopienice SA w Likwidacji, który przedstawił tło historyczne zlikwidowanego obiektu oraz zaprezentował wyniki zakończonych prac rekultywacyjnych.

W oględzinach terenu przy ul. Woźniaka 52 w Katowicach Szopienicach uczestniczyła pani Barbara Lampart Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice. Na terenie tym znajduje się między innymi porzucona instalacja IPPC oraz ogromna ilość odpadów płynnych i stałych, a także zalegająca hałda kwaśnych smół, nielegalnie przywiezionych z zagranicy. Gości interesował aktualny stan formalnoprawny terenu, instalacji i odpadów na nim zgromadzonych oraz istniejące możliwości prawne do bezpiecznego uporządkowania tego obszaru.

Tereny dawnych Zakładów Chemicznych, na których wciąż zalegają toksyczne odpady, a także wybudowane już kwatery Centralnego Składowiska Odpadów, minister Haliniak wizytował w towarzystwie starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka oraz wicestarosty Mariana Szukalskiego. Podczas wizji terenowej gości zapoznano z długą historią działalności przemysłowej na terenie byłych Zakładów oraz z wykonanymi dotychczas pracami, zmierzającymi do usunięcia nagromadzonych odpadów.

zdjęcie zdjęcie

zdjęcie zdjęcie

zdjęcie zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Jacek Uryga
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 7 stycznia 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl