Wizyta studentów Politechniki Częstochowskiej w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie
16 marca 2017 r.

Dnia 15.03.2017 w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie miała miejsce wizyta studentów Politechniki Częstochowskiej, studiujących na II roku kierunku “Inżynieria Środowiska”.

Wizyta odbyła się w ramach przedmiotu “Ochrona powietrza”. Studenci zapoznali się ze strukturą i zadaniami Inspekcji, a następnie zwiedzili laboratorium. Przedstawiono im nowoczesne wyposażenie oraz zapoznano z podstawami systemu jakości, obowiązującego w laboratorium.

Dodatkową atrakcję stanowiło zwiedzenie ambulansu pomiarowego zanieczyszczeń powietrza. Współpraca Delegatury i Politechniki w zakresie edukacji studentów będzie kontynuowana.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Ślęzański
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 7 stycznia 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl