Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej nr 32 w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie
16 marca 2017 r.

Dnia 16 lutego 2017 roku odwiedziła nas grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jerzego Dudy – Gracza w Częstochowie. Nasi młodzi goście zapoznali się z funkcjonowaniem WIOŚ Katowice oraz podstawowymi problemami ochrony środowiska w Polsce i na świecie.

Następnie zwiedzili laboratorium, gdzie mogli porozmawiać z pracującymi tam analitykami. W pracowni biologicznej mieli okazję obejrzeć ciekawe preparaty organizmów wodnych, a niektóre mikroorganizmy obserwowali „na żywo” pod mikroskopem. W pracowni chemicznej zapoznali się z nowoczesnym wyposażeniem oraz samodzielnie wykonali badanie próbki wody efektowną metodą barwnego miareczkowania. Duże wrażenie wywarły na uczniach zanieczyszczone pyłem filtry po badaniu powietrza pyłomierzem manualnym. Była to dla nich praktyczna ilustracja znanego im do tej pory tylko z mediów pojęcia „smog”.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Ślęzański
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 7 stycznia 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl