Udział przedstawiciela częstochowskiej Delegatury WIOŚ w spotkaniu w Tarnowskich Górach nt. walki ze smogiem
27 lutego 2017 r.

Dnia 24 lutego br. w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie dotyczące walki ze smogiem, zorganizowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową.

Celem spotkania było omówienie możliwości działania, wypracowanie rozwiązań i koordynacja działań różnych podmiotów w celu walki ze smogiem.

W spotkaniu wzięli udział: prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pan Andrzej Pilot, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Powiatowi i Gminni Inspektorzy Ochrony Środowiska, przedstawiciele służby zdrowia, Straży Miejskiej, Policji i Architektury.

Kierownik Działu Monitoringu Delegatury WIOŚ w Częstochowie - Mariusz Ślęzański przedstawił zebranym prezentację na temat stanu powietrza na terenie Tarnowskich Gór i Lublińca w ostatnich latach oraz omówił bieżącą sytuację w tym zakresie.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Ślęzański
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 1 grudnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl