Informacja dotycząca wskaźnika jakości powietrza stosowana w Systemie Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim
23 lutego 2017 r.

Poniżej przekazujemy Państwu informacje dotyczące wskaźnika jakości powietrza stosowanego w Systemie Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim:

  • • Tak zwany Polski Indeks Jakości Powietrza (PIJP) utworzony i udostępniany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) w nowym funkcjonującym od grudnia 2015 r portalu jakości powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home) wprowadzony został dla danych bieżących (jednogodzinnych). Obliczany jest na podstawie danych jakości powietrza z bazy JPOAT2,0 (GIOŚ), wyłącznie na podstawie danych bieżących (niezweryfikowanych) ze stanowisk automatycznych. Na mapie wspominanego portalu jakości powietrza GIOŚ polski (ogólny) indeks jakości powietrza oraz indeksy dla poszczególnych zanieczyszczeń widoczne są z ostatniej dostępnej w bazie godziny pomiarowej. Prognoza zgodna z Polskim indeksem jakości powietrza znajduje się również na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach: w zakładce Śląski Monitoring Powietrza lub pod adresem http://powietrze.katowice.wios.gov.pl.
  • • Prognoza jakości powietrza przygotowywana na kolejną dobę na zlecenie WIOŚ w Katowicach przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza z siedzibą w Katowicach jest kartograficzną wizualizacją prognozy poziomu zanieczyszczeń powietrza dla województwa śląskiego. Dotyczy ona przewidywanych stężeń średniodobowych i oparta jest o zmodyfikowany Polski Indeks Jakości Powietrza (PIJP). Modyfikacja ta polega na wydłużeniu czasu uśredniania do 24 godzin i dostosowanym granicy przejścia z klasy dobrej do umiarkowanej dla PM10 oraz SO2 do granicy wartości dopuszczalnej określonej dla tych substancji w rozporządzeniu MŚ (PM10 50 µg/m3 i dla SO2 125 µg/m3 – obie te wartości stanowią górne ograniczenie klasy dobrej). szczegółowy opis metody prognozowania znajduje się w zakładce: http://spjp.katowice.pios.gov.pl/model_prognozy_jakosci_powietrza.aspx

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 1 grudnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl