Stacja jakości powietrza w Żorach - przeniesienie danych pomiarowych do 2016 roku
8 lutego 2017 r.

Informujemy, iż po zmianie lokalizacji stacji pomiarowej jakości powietrza w Żorach, nastąpiła zmiana kodu stacji i w bazie danych należało wprowadzić nowe stanowiska pomiarowe. Tym samym nastąpiło przeniesienie danych pomiarowych zbieranych do 2016 roku do zakładki „Dane pomiarowe” / Dane archiwalne, znajdującej się na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach www.katowice.wios.gov.pl /Śląski Monitoring Powietrza lub http//powietrze.katowice.wios.gov.pl.

Dane z pomiarów prowadzonych od 01.01.2017 roku podawane są jako „Dane pomiarowe” / Dane aktualne.

Przeniesienie nastąpiło w wyniku budowy hali sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 3, w Żorach przy Osiedlu Sikorskiego 52. Stacja przeniesiona została w inne miejsce (gwarantujące dalsze poprawne zbieranie danych) w ramach działki przedmiotowego Zespołu Szkół nr 3. Tak więc, dane pomiarowe z nowej lokalizacji (przesuniętej około 150 m w stosunku do poprzedniej) należy traktować jako kontynuację dotychczasowych pomiarów.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 1 grudnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl