Udział przedstawiciela WIOŚ Katowice - Delegatura w Częstochowie w seminarium „Powietrze mamy wspólne. Ograniczenie niskiej emisji celem nadrzędnym polityki klimatycznej w regionie”
5 stycznia 2017 r.

W dniu 7 grudnia 2016 roku w Częstochowie odbyło się seminarium pn: „Powietrze mamy wspólne. Ograniczenie niskiej emisji celem nadrzędnym polityki klimatycznej w regionie”. Organizatorami byli Prezydent Miasta Częstochowy, Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Seminarium poświęcone było praktycznym aspektom ochrony powietrza Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, w tym przede wszystkim ograniczeniu niskiej emisji. Poinformowano również przedstawicieli samorządów o pracach Zespołu Roboczego ds. ograniczenia niskiej emisji w woj. śląskim w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko przy Marszałku Województwa Śląskiego, w związku z przygotowywaniem uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ograniczenia niskiej emisji w regionie.

WIOŚ Katowice - Delegatura w Częstochowie reprezentował kierownik Działu Monitoringu Środowiska Mariusz Ślęzański. Przedstawił on prezentację pt. „Stan jakości powietrza w Subregionie Północnym w latach 2010-2015'’ ukazującą trendy zmian w tym zakresie w ostatnich latach.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Ślęzański
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 1 grudnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl