Informacja pasażerska o jakości powietrza w aglomeracji górnośląskiej
6 grudnia 2016 r.

Od grudnia br. na wszystkich tablicach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) publikowana jest informacja o stanie powietrza na terenie aglomeracji górnośląskiej. Komunikaty udostępniane są dzięki nawiązaniu współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) w Katowicach.
WIOŚ zwrócił się z propozycją prezentowania komunikatów o jakości powietrza w środkach transportowych komunikacji miejskiej i na przystankach komunikacyjnych do KZK GOP.

Propozycja została przyjęta i od grudnia 2016 r. w godzinach 15:00 - 16:00 rozpoczęto prezentowanie komunikatów przekazywanych przez WIOŚ dotyczących jakości powietrza na elektronicznych tablicach przystankowych SDIP.

W zależności od jakości powietrza prezentowane będą komunikaty następującej treści:

  • Jakość powietrza bardzo dobra - aktywność na wolnym powietrzu bez ograniczeń.
  • Jakość powietrza dobra - aktywność na wolnym powietrzu bez ograniczeń.
  • Jakość powietrza umiarkowana - przekroczony poziom normy pyłu zawieszonego, warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.
  • Jakość powietrza dostateczna - znacznie przekroczony poziom normy pyłu zawieszonego, należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu.
  • Jakość powietrza zła - wysoki poziom pyłu zawieszonego, powinno się unikać aktywności na wolnym powietrzu.
  • Jakość powietrza bardzo zła - bardzo wysoki poziom pyłu zawieszonego, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

KZK GOP zwrócił się także do operatorów - jako właścicieli pojazdów - o rozeznanie technicznych możliwości publikowania informacji na wyświetlaczach przeznaczonych do wizualnego prezentowania informacji pasażerskiej.

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu z dnia 19 sierpnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl