Wizyta delegacji Czeskiego Hydrometeorologicznego Instytutu (CHMU) i IMGW PIB Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
1 grudnia 2016 r.

W dniu 22.11.2016 roku na stacji monitoringowej jakości powietrza w Złotym Potoku odbyło się spotkanie pracowników WIOŚ w Katowicach z delegacją Czeskiego Hydrometeorologicznego Instytutu (CHMU) oraz z przedstawicielami IMGW PIB Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach. Delegacja czeska była zainteresowana miejscem zlokalizowania i sposobem funkcjonowania stacji tła regionalnego. W związku z tym, pracownicy WIOŚ w Katowicach przekazali podczas spotkania podstawowe informacje dotyczące szerokiego zakresu badań prowadzonych na stacji oraz otrzymywanych wyników. Stacja w Złotym Potoku daje bardzo ważne informacje na temat tła jakości powietrza w województwie śląskim. Z tego powodu, poza podstawowym zakresem badań substancji gazowych i pyłowych, mierzy się na niej także skład pyłu PM2,5 oraz stężenia rtęci (jedna z czterech stacji w Polsce). Wszystkie badania prowadzone są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Delegacja czeska bardzo pozytywnie oceniła miejsce zlokalizowania stacji pod względem reprezentatywności dla stacji tłowych, jak również doceniła niewątpliwe uroki krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu z dnia 19 sierpnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl