Udział przedstawicieli WIOŚ w Katowicach w seminarium „Możliwości ograniczenia emisji pyłu z sektora komunalno-bytowego - elektrofiltry kominowe”
28 listopada 2016 r.

W dniu 18 listopada 2016 roku w Centrum Innowacji i Transportu Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się seminarium, podczas którego przedstawiono możliwości ograniczenia emisji do powietrza z indywidualnych gospodarstw domowych, poprzez zastosowanie elektrofiltra kominowego. Elektrofiltr może być zamontowany w układzie odprowadzania spalin.

Ze strony WIOŚ w Katowicach w seminarium uczestniczyli Pan Tadeusz Sadowski – Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Pan Andrzej Szczygieł – Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska. W trakcie seminarium przedstawiciele WIOŚ w Katowicach przekazali informacje dot. stanu jakości powietrza, w formie prezentacji ujmującej m.in. trendy zmian w tym zakresie w ostatnich latach.

Stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM10 Wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu z dnia 19 sierpnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl