Raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku”
14 listopada 2016 r.

Informuję Państwa, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach opublikował raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku”.

Raport, który przekazujemy Państwu do wykorzystania, ujęty został w podobnej formie jak dotychczasowe publikacje, tak więc znajdują się w nim oceny jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu, pól elektromagnetycznych, dane w zakresie prowadzonej działalności kontrolnej, sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, i przemysłowymi. Podane zostały także informacje dotyczące Laboratorium WIOŚ w Katowicach, działalności edukacyjnej prowadzonej przez Inspektorat, obszarów chronionych, a także dane statystyczne dotyczące województwa śląskiego.

W przedmiotowym raporcie rozbudowana została ocena stanu środowiska za okres lat 2013-2015, ze względu na zamknięcie kolejnego trzyletniego programu badań w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Kolejny program obejmuje po raz pierwszy okres pięciu lat i sięga do 2020 roku.

Publikacja raportu jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którego rozdział autorski dotyczący działalności Funduszu został również zamieszczony w raporcie.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem, ponieważ umożliwia on pozyskanie znacznej wiedzy na temat stanu środowiska w naszym województwie. Wszystkie omawiane tematy wzbogacone są licznymi mapkami, wykresami oraz zdjęciami dającymi wyrazistą informacje o środowisku w którym żyjemy.

Tadeusz Sadowski
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Publikacja dostępna jest tutaj

Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu z dnia 19 sierpnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl