Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
14 września 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego, które zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Załącznik nr 1 - wykaz zbędnych składników majątkowych

Załącznik nr 2 - wzór wniosku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Roman Cisek
Infomację zamieścił: Jacek Uryga
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 lutego 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl