Narada polsko-czeskiej grupy roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem
11 lipca 2016 r.

W dniach 27-29 czerwca 2016 r., w Delegaturze WIOŚ w Bielsku-Białej, odbyła się 24 narada polsko-czeskiej grupy roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem (grupa OPZ). Polskiej delegacji przewodniczyła Pani Agata Bucko-Serafin Kierownik Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej, będąca jednocześnie Kierownikiem polskiej części grupy OPZ.

Przed naradą grupy OPZ, w dniu 2 czerwca, w siedzibie Delegatury WIOŚ w Bielsku Białej miało miejsce spotkanie polskiej części grupy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska we Wrocławiu i w Katowicach. W trakcie spotkania ustalono istotne dla strony polskiej kwestie do poruszenia na naradzie grupy OPZ.

Głównym tematem narady było ujednolicenie wyników badań i opracowanie rocznego sprawozdania o stanie jakości wód granicznych w 2015 roku, omówienie wyników monitoringu w przekrojach badanych jednostronnie, przedłożenie informacji o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2015 roku mogących mieć wpływ na jakość wód granicznych oraz sprawy wynikające z poprzednich spotkań i ze spotkania polskiej części grupy. Narada zakończyła się sporządzeniem protokołu, który podpisała każda ze stron.

Spotkanie Spotkanie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Sebastian Słupczyński
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 7 marca 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl