Aktualności i komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Pożar odpadów niebezpiecznych w Kaczycach
20 stycznia 2021 r.

Inspektorzy WIOŚ badają czy doszło do zanieczyszczenia środowiska podczas pożaru odpadów, nielegalnie składowanych na terenie byłej kopalni Morcinek

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Potoku Wilkowyjskiego w Tychach
7 stycznia 2021 r.

5 stycznia 2021 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wpłynęła telefoniczna informacja o zanieczyszczeniu Potoku Wilkowyjskiego w Tychach. Inspektorzy po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzili na powierzchni wody w potoku wyraźny film oraz wyczuwalny zapach substancji ropopochodnych.

(Czytaj dalej...)

Inspektorzy skontrolowali transporty odpadów
28 grudnia 2020 r.

15 i 16 grudnia 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Policji z Komisariatu Policji Autostradowej w Gliwicach, skontrolowali kilkanaście transportów odpadów na Punkcie poboru opłat Żernica na autostradzie A4.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie cieku w Starej Wsi
17 grudnia 2020 r.

12 grudnia 2020 r. o godzinie 15:30 w związku z interwencją zgłoszoną przez Państwową Straż Pożarną w Bielsku-Białej, dotyczącą zanieczyszczenia cieku biegnącego wzdłuż ul. Starowiejskich, inspektorzy z grupy interwencyjnej WIOŚ w Katowicach udali się do Starej Wsi w celu przeprowadzenia oględzin terenu. Na miejscu zdarzenia obecni byli również funkcjonariusze Policji z Komisariatu w Kobiernicach.

(Czytaj dalej...)

Odpady porzucone w Zabrzu
17 grudnia 2020 r.

We wtorek 15 grudnia 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu i w obecności biegłego sądowego przeprowadzili oględziny terenu jednej z nieruchomości w Zabrzu.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku Żelisławickiego
9 grudnia 2020 r.

4 grudnia 2020 r. do WIOŚ w Katowicach wpłynęło zgłoszenie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Oddział RZGW Gliwice dotyczące zanieczyszczenia Potoku Żelisławickiego nieznaną substancją barwy czerwonej. Z treści zgłoszenia wynikało, że w okolicy miejsca zanieczyszczenia znajdują się gospodarstwa rolne oraz zakłady mięsne, mogące być potencjalnym sprawcą zanieczyszczenia.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Przemszy
1 grudnia 2020 r.

29 listopada 2020 inspektorzy z grupy interwencyjnej zostali powiadomieni przez Policję z Sosnowca o zanieczyszczeniu rzeki Przemszy w Sosnowcu na terenie Parku Sieleckiego. W wyniku oględzin stwierdzono, że z wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Przemszy przedostają się substancje ropopochodne o czym świadczył wyraźny film na powierzchni rzeki, w wylocie oraz na odcinku kilkudziesięciu metrów za wylotem. Na miejscu obecni byli funkcjonariusze Policji, przedstawiciele Urzędu Miasta w Sosnowcu oraz Sosnowieckich Wodociągów SA. W następstwie działań przeprowadzonych przez obecną na miejscu jednostkę Państwową Straży Pożarnej z Sosnowca wylot kolektora zabezpieczony został zastawką z rękawów sorpcyjnych. Inspektorzy pobrali do badań próby zanieczyszczonej wody rzeki Przemszy z miejsca wylotu kanalizacji deszczowej, sprzed i zza wylotu. Oględziny przeprowadzone wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta Sosnowca nie doprowadziły do ustalenia źródła zanieczyszczenia. Na trasie poza budynkami mieszkalnymi znajduje się należące do miasta lodowisko, warsztat samochodowy oraz stacja benzynowa. Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami tych podmiotów, jednak żaden z nich nie potwierdził awarii czy nieplanowanego bądź celowego zrzutu substancji ropopochodnych do kanalizacji deszczowej. Inspektorzy WIOŚ ponownie przeprowadzili oględziny miejsca wpływu kanalizacji deszczowej do rzeki Przemszy ok. godziny 15:30. Nie stwierdzono, aby zanieczyszczona woda przedostawała się poza podwójną barierę utworzoną z rozłożonych rękawów sorpcyjnych. Ustalono, że służby miejskie po analizie dokumentacji technicznej dotyczącej przebiegu kanalizacji, podejmą próbę ustalenia źródła zanieczyszczenia poprzez zbadanie poszczególnych studzienek na trasie przebiegu kanalizacji. Urząd Miasta w Sosnowcu poinformuje WIOŚ w Katowicach o fakcie wykrycia potencjalnego sprawcy zdarzenia.

(Czytaj dalej...)

Wyniki badań rzek Kocinki i Sękawicy
27 listopada 2020 r.

17 i 18 listopada 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach w związku ze zgłoszeniem wystąpienia dużej ilości śniętych ryb w rzece Kocince w miejscowości Cykarzew Północny przeprowadzili rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie oraz pobrali do badań próby wody z rzeki Sękawicy będącej dopływem Kocinki, a także w dwóch miejscach z samej Kocinki, w rejonie granicy pomiędzy miejscowościami Nowy Kocin i Rybna.

(Czytaj dalej...)

Pożar makulatury w Tychach
23 listopada 2020 r.

W sobotę 21 listopada 2020 r. o godz. 21:30 inspektorzy grupy interwencyjnej WIOŚ zostali poinformowani przez Komendę Miejską PSP w Tychach o pożarze odpadów makulatury na terenie papierni TOP S.A. w Tychach.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Rawy i Potoku Kokockiego, gorąca sobota grupy interwencyjno-wyjazdowej
20 listopada 2020 r.

14 listopada 2020 r. po zgłoszeniu dotyczącym zanieczyszczenia rzeki Rawy czerwoną substancją, inspektorzy z grupy interwencyjnej przeprowadzili oględziny w terenie oraz pobrali do badań próbę wody z rzeki na wysokości ul. Pańki w Katowicach, w miejscu w którym prowadzili działania Strażacy z KM PSP w Katowicach. Według informacji uzyskanych od Straży Pożarnej przeprowadzone podczas akcji pomiary wykazały pH wody, zabarwionej na intensywnie czerwony kolor, na poziomie 6-6,5. Z rzeki nie był wyczuwalny żaden zapach.

(Czytaj dalej...)

Kolejne odpady porzucone w Sosnowcu
19 października 2020 r.

W niedzielę 18 października 2020 r. o godzinie 11.10. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowe w Sosnowcu poinformowało inspektorów dyżurnych o naczepie samochodowej zaparkowanej na jednym z miejskich parkingów w Sosnowcu. Na naczepie stwierdzono pojemnik oraz beczki z odpadami.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku Szerokiego w Jasienicy
15 października 2020 r.

7 października 2020 r. inspektorzy WIOŚ przyjęli zgłoszenie od Starostwa Bielskiego o zanieczyszczeniu potoku Szerokiego w Jasienicy, w którym stwierdzono mleczną substancję.

(Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl