Aktualności i komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Porzucenie odpadów w Psarach
1 czerwca 2020 r.

25 maja 2020 roku, po otrzymaniu zawiadomienia przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach o porzuceniu odpadów na terenie nieruchomości położonej w Psarach w powiecie lublinieckim, inspektorzy z częstochowskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach przeprowadzili rozpoznanie w terenie w celu oszacowania ilości i rodzaju zgormadzonych odpadów.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Małej Panwi
25 maja 2020 r.

Zanieczyszczenie Małej Panwi - co ustalili inspektorzy?

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie cieku wodnego w Mazańcowicach
14 maja 2020 r.

12 maja 2020 r. w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, dotyczącym zanieczyszczenia cieku wodnego - dopływu potoku Wapieniczanka w Mazańcowicach, inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny terenu, z którego mogło dojść do zanieczyszczenia. Pobrano także do badań trzy próby wody, które zostały dostarczone do katowickiego oddziału Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. 13 maja 2020 r. rozpoczęły się działania, mające na celu określenie źródła zanieczyszczenia.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Stradomki w Częstochowie
12 maja 2020 r.

11 maja 2020r. w godzinach popołudniowych do WIOŚ w Katowicach wpłynęło zgłoszenie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z Częstochowy, dotyczące zanieczyszczenia rzeki Stradomki. Przybyli na miejsce zdarzenia inspektorzy dyżurni stwierdzili, że pomimo działań prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Częstochowie oraz policjantów z Komendy Miejskiej Policji, którzy zabezpieczyli teren oraz wylot kanalizacji burzowej, z którego wydostawało się zanieczyszczenie, rękawami z sorbentem oraz belą siana - zanieczyszczenie wciąż przedostawało się do rzeki. Oględziny terenu wykazały, że z kanalizacji burzowej wydobywa się płynna, wydzielająca intensywny organiczny zapach, żółta substancja, zanieczyszczająca ciek na odcinku około pół kilometra.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rowu melioracyjnego w Twardorzeczce
12 maja 2020 r.

W związku z zawiadomieniem o zanieczyszczeniach w rowie melioracyjnym w miejscowości Twardorzeczka, które wpłynęło do Inspektoratu 7 maja 2020 r., następnego dnia inspektorzy z bielskiej Delegatury WIOŚ wspólnie ze strażakami z PSP Żywiec przeprowadzili oględziny terenu.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczanie cieku wodnego w Żorach
12 maja 2020 r.

29 kwietnia 2020 r. do WIOŚ w Katowicach wpłynęło zawiadomienie o odprowadzaniu ścieków o granatowym zabarwieniu z terenu przemysłowego do cieku wodnego w Żorach w okolicy ulicy Kradziejówka. Inspektorzy WIOŚ Katowice udali się w miejsce wskazane w zawiadomieniu potwierdzając, że z odpływu kanalizacji wydostaje się ciemnogranatowa substancja. Wezwana na miejsce Państwowa Straż Pożarna zabezpieczyła wlot kanału rękawem sorpcyjnym oraz ustaliła, że wydostająca się substancja posiada neutralne pH. Inspektorzy pobrali próbki do badań laboratoryjnych. Następnie w asyście Policji przeprowadzono kontrolę studzienek kanalizacyjnych pobliskich zakładów. Ustalono, że substancja nie pochodzi z terenu zakładu NIFCO Korea Poland Sp. z o.o. ani z dwóch innych zakładów znajdujących się wzdłuż zakładanego przebiegu kanalizacji.

(Czytaj dalej...)

Nielegalne odpady w Pyskowicach
27 kwietnia 2020 r

26 kwietnia 2020 r. w godzinach południowych Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poinformował dyżurnych inspektorów WIOŚ w Katowicach o beczkach z nieznaną zawartością porzuconych na terenie przy ul. Mickiewicza w Pyskowicach. Inspektorzy WIOŚ wraz z przedstawicielem Urzędu Miasta w Pyskowicach, strażakami z Komendy Miejskiej PSP w Pyskowicach oraz policjantami z Komendy Miejskiej w Gliwicach przeprowadzili oględziny terenu opuszczonego zakładu PKP Nieruchomości. Na miejscu stwierdzili obecność pryzmy mieszaniny odpadów remontowych, warsztatowych i zbelowane tworzywa sztuczne, a w zagłębieniu terenu obok urządzeń kanalizacyjnych 10 beczek o poj. 200 l każda.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Mała Panew
27 kwietnia 2020 r

24 kwietnia 2020 r. do częstochowskiej delegatury WIOŚ wpłynęła anonimowa, telefoniczna interwencja dotycząca zanieczyszczenia rzeki Mała Panew w miejscowości Krupski Młyn.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie stawu w Katowicach-Podlesiu
21 kwietnia 2020 r.

W związku z otrzymanym zgłoszeniem telefonicznym, dotyczącym śniętych ryb w stawie w Katowicach – Podlesiu, 20 kwietnia 2020 r. inspektorzy WIOŚ przeprowadzili wizję terenową. Po przyjeździe na miejsce stwierdzono, w kilku miejscach w stawie oraz na jego brzegach, kilkanaście dużych okazów śniętych ryb. Staw zasilany jest w wodę z rzeki Mlecznej.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpoadów w Drogomyślu
14 kwietnia 2020 r.

9 kwietnia 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach został zawiadomiony przez policjantów z Komisariatu Policji w Strumieniu, o zgłoszonym im porzuceniu odpadów na terenie prywatnym w Drogomyślu. Przybyli na wskazane miejsce inspektorzy stwierdzili odpady czarnej zbrylonej substancji (najprawdopodobniej zgrzanego plastiku), rękawiczki gumowe robocze, czarną folię, wiaderka, pojemniki wypełnione zbryloną substancją, włókno szklane, kartony i wałki - zmagazynowane w postaci długiej na około 11 m, a wysokiej na około 2 m hałdy.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Zabrzu
14 kwietnia 2020 r

W związku ze zgłoszeniem otrzymanym z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, dotyczącym porzucenia odpadów w dwóch lokalizacjach: na terenie ogródków działkowych ROD „Wypoczynek” w rejonie ul. Kossaka oraz na polu uprawnym w rejonie ul. Ogrodowej w Zabrzu, we wtorek 14 kwietnia 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach przeprowadzili oględziny wskazanych w zgłoszeniu miejsc.

(Czytaj dalej...)

Odpadom mówimy „NIE!”
7 kwietnia 2020 r.

Pamiętając o kilku zasadach, możesz przyczynić się do walki z tymi, którzy narażają nasze zdrowie i życie oraz niszczą środowisko, w którym żyjemy

  • BĄDŹ UWAŻNY

(Czytaj dalej...)

Uciążliwości zapachowe prac rekultywacyjnych na hałdzie w Trachach
01 kwietnia 2020 r.

26 marca 2020 r. w związku z otrzymaną interwencją, inspektorzy WIOŚ w Katowicach przeprowadzili oględziny terenu w miejscowości Trachy w gminie Sośnicowice. Interweniujący skarżył się na uciążliwości zapachowe, wynikające z prac rekultywacyjnych prowadzonych na hałdzie pokopalnianej przy ul. Leboszowskiej. Po przybyciu na miejsce inspektorzy stwierdzili, że intensywny zapach zbliżony do zapachów odpadów komunalnych, wyczuwalny jest już z odległości kilkuset metrów od miejsca, gdzie prowadzone były prace.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Zabrzu
27 marca 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, dotyczącym porzucenia odpadów na terenie przy ul. Składowej w Zabrzu, 27 marca 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach przeprowadzili oględziny terenu.

(Czytaj dalej...)

KOMUNIKAT!
13 marca 2020 r.

Ograniczenie osobistych wizyt w placówkach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie

(Czytaj dalej...)

KOMUNIKAT!
12 marca 2020 r.

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie do absolutnego minimum osobistych wizyt w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach i Delegaturach WIOŚ.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Dąbrowie Górniczej
10 marca 2020 r.

5 marca 2020 r. w godzinach popołudniowych inspektorzy z grupy interwencyjno - wyjazdowej WIOŚ w Katowicach zostali wezwani przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji na teren nieruchomości w Dąbrowie Górniczej przy ul. Filarowej, gdzie doszło do ujawnienia nielegalnego miejsca składowania odpadów (tkaniny szklanej oraz tworzyw sztucznych). Jak się okazało, parę godzin wcześniej w tym miejscu doszło do pożaru zgromadzonych odpadów. Inspektorzy prowadzą działania wyjaśniające.

(Czytaj dalej...)

STOP nielegalnym odpadom
10 marca 2020 r.

4 i 5 marca 2020 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego, Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym oraz funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „STOP nielegalnym odpadom”, która miała na celu skoordynowaną kontrolę legalności przewozu odpadów na terenie Polski.

(Czytaj dalej...)

Gorąca sobota grupy interwencyjno-wyjazdowej
9 marca 2020 r.

Trzykrotnie, w różne miejscach województwa śląskiego, grupa wyjazdowo-interwencyjna WIOŚ w Katowicach była wzywana w sobotę 7 marca br. Wyciek substancji ropopochodnych w Częstochowie oraz porzucenie odpadów w Katowicach i Rudzińcu, pobrane prób

(Czytaj dalej...)

Kolejne odpady porzucone w powiecie cieszyńskim
4 marca 2020 r.

3 marca 2020 r. inspektorzy z Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej otrzymali zgłoszenie o odkryciu odpadów porzuconych w miejscowości Cisownica na terenie należącym do osoby fizycznej.

(Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl