Aktualności i komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Porzucenie odpadów w Zabrzu
27 marca 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, dotyczącym porzucenia odpadów na terenie przy ul. Składowej w Zabrzu, 27 marca 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach przeprowadzili oględziny terenu.

(Czytaj dalej...)

KOMUNIKAT!
13 marca 2020 r.

Ograniczenie osobistych wizyt w placówkach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie

(Czytaj dalej...)

KOMUNIKAT!
12 marca 2020 r.

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie do absolutnego minimum osobistych wizyt w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach i Delegaturach WIOŚ.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Dąbrowie Górniczej
10 marca 2020 r.

5 marca 2020 r. w godzinach popołudniowych inspektorzy z grupy interwencyjno - wyjazdowej WIOŚ w Katowicach zostali wezwani przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji na teren nieruchomości w Dąbrowie Górniczej przy ul. Filarowej, gdzie doszło do ujawnienia nielegalnego miejsca składowania odpadów (tkaniny szklanej oraz tworzyw sztucznych). Jak się okazało, parę godzin wcześniej w tym miejscu doszło do pożaru zgromadzonych odpadów. Inspektorzy prowadzą działania wyjaśniające.

(Czytaj dalej...)

STOP nielegalnym odpadom
10 marca 2020 r.

4 i 5 marca 2020 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego, Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym oraz funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „STOP nielegalnym odpadom”, która miała na celu skoordynowaną kontrolę legalności przewozu odpadów na terenie Polski.

(Czytaj dalej...)

Gorąca sobota grupy interwencyjno-wyjazdowej
9 marca 2020 r.

Trzykrotnie, w różne miejscach województwa śląskiego, grupa wyjazdowo-interwencyjna WIOŚ w Katowicach była wzywana w sobotę 7 marca br. Wyciek substancji ropopochodnych w Częstochowie oraz porzucenie odpadów w Katowicach i Rudzińcu, pobrane prób

(Czytaj dalej...)

Kolejne odpady porzucone w powiecie cieszyńskim
4 marca 2020 r.

3 marca 2020 r. inspektorzy z Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej otrzymali zgłoszenie o odkryciu odpadów porzuconych w miejscowości Cisownica na terenie należącym do osoby fizycznej.

(Czytaj dalej...)

Podsumowaliśmy pracowity rok 2019
29 lutego 2020 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w związku z przekształceniami systemowymi Inspekcji Ochrony Środowiska w Polsce, przechodził w roku 2019 gruntowne zmiany organizacyjne i personalne.

(Czytaj dalej...)

Szkolenie dla rolników i doradców Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
29 lutego 2020 r.

12 i 25 lutego 2020 r. inspektorzy z częstochowskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach na prośbę Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przeprowadzili szkolenia, dotyczące obowiązującego Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. W spotkaniach, które odbyły się w Częstochowie i Nakle Śląskim, udział wzięło ponad blisko sto osób, rolników i doradców Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

(Czytaj dalej...)

Inspektorzy w akcji przez całą dobę
14 lutego 2020 r.

Od stycznia 2020 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach funkcjonuje grupa interwencyjno-wyjazdowa, której członkowie pełnią dyżury przez całą dobę reagując na zgłoszenia pod alarmowy numer telefonu 539 344 130.

(Czytaj dalej...)

Opinie do uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
19 lutego 2020 r.

W związku ze zmianą kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2019 roku opinie do uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli należą do kompetencji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i są wydawane z jego upoważnienia przez Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska, Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ, umiejscowionego w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Kaczycach
14 lutego 2020 r.

13 lutego 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Zebrzydowicach oraz Państwowej Straży Pożarnej – Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Cieszynie, brali w czynnościach związanych z porzuceniem odpadów na nieruchomości prywatnej przy ul. Morcinka w Kaczycach.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Cieszynie
13 lutego 2020 r.

11 lutego 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach zostali poinformowani o odkryciu odpadów porzuconych w jednym z garaży przy ul. Hażlaskiej w Cieszynie. Oględziny przeprowadzone w obecności Policji wykazały, że są to odpady ciekłe o intensywnym zapachu rozpuszczalników, zgromadzone na paletach w czterech pojemnikach typu Mausser.

(Czytaj dalej...)

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach
4 lutego 2020 r.

31 stycznia odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, które poświęcone było realizacji programu "Czyste Powietrze” oraz neutralności klimatycznej.

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w powiecie cieszyńskim
30 stycznia 2020 r.

W ostatnich dniach w kilku miejscowościach na terenie powiatu cieszyńskiego doszło do odkrycia nielegalnie porzuconych odpadów. Inspektorzy WIOŚ w Katowicach podczas oględzin w terenie stwierdzili, że część odpadów umieszczona była na naczepach, część na paletach bezpośrednio na podłożu, pewna ilość także na nieużytkach rolnych. Większość z nich była szczelna, tylko w dwóch przypadkach inspektorzy stwierdzili wyciek, który został od razu zabezpieczony. Pojemniki porzucone na nieużytkach w czasie oględzin były szczelne.

(Czytaj dalej...)

Kontrola transportu odpadów
30 stycznia 2020 r.

29 stycznia 2020 r. inspektorzy WIOŚ zostali poinformowani o zatrzymaniu transportu przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego zatrzymanego przez WITD w Katowicach w Rudzie Śląskiej na Miejsce Obsługi Podróżnych Wirek.

(Czytaj dalej...)

Warsztaty w ramach projektu LINDANET Interreg Europe
29 stycznia 2020 r.

29 stycznia 2020 r. pan Andrzej Holecki, Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wziął udział w regionalnych warsztatach dotyczących przeciwdziałania negatywnym skutkom zanieczyszczenia pestycydami chloroorganicznymi i opracowania planów umożliwiających ich ograniczenie w województwie śląskim.

(Czytaj dalej...)

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie
29 stycznia 2020 r.

28 stycznia 2020 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym udział wziął Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Kierownik Działu Inspekcji Delegatury WIOŚ w Częstochowie.

(Czytaj dalej...)

Zdarzenia na rzece Białej w Bielsku-Białej
28 stycznia 2020 r.

18 stycznia 2020 r. Delegatura WIOŚ w Bielsku – Białej została powiadomiona o zanieczyszczenia rzeki Białej drobnymi fragmentami plastiku, które płynęły wraz z nurtem, osiadając na kamieniach i roślinności znajdujących się przy brzegach. Pomiędzy 18 a 27 stycznia inspektorzy kilkukrotnie przeprowadzali oględziny rzeki, w celu potwierdzenia zanieczyszczania i zlokalizowania podmiotu odpowiedzialnego .

(Czytaj dalej...)

Awaria w Koksowni Przyjaźń
28 stycznia 2020 r.

22 stycznia 2020 r. inspektorzy grupy interwencyjnej zostali powiadomieni, że na terenie Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej miało miejsce awaryjne wyłączenie ssaw gazu koksowniczego.

(Czytaj dalej...)

Działania grupy interwencyjnej WIOŚ w Katowicach w Dąbrowie Górniczej
28 stycznia 2020 r.

21 stycznia br. na alarmowy adres e-mail Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wpłynęło zgłoszenie podejrzenia nielegalnego składowania odpadów i uciążliwości zapachowych na terenie jednej z dąbrowskich firm. Dyżurni inspektorzy WIOŚ udali się na wskazane w zgłoszeniu miejsce, gdzie potwierdzili wyczuwalną woń odpadów, prawdopodobnie pochodzenia komunalnego, jednak na skutek późnej pory niemożliwym było ustalenie miejsca składowania odpadów przy użyciu latarek.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Iłowicy w Czechowicach Dziedzicach
16 stycznia 2020 r.

14.01.2020 r. około godz. 15.00 Państwowa Straż Pożarna z Bielska Białej zgłosiła do WIOŚ w Katowicach zanieczyszczenie rzeki Iłowicy w Czechowicach Dziedzicach przy ul. L. Waryńskiego substancjami ropopochodnymi. PSP powiadomiła też Urząd Miasta w Czechowicach Dziedzicach. Straż pożarna na miejscu zabezpieczyła rozprzestrzenianie się substancji przez rozłożenie rękawa, zastosowano również substancje neutralizującą. Wyciek miał miejsce ze studzienki kanalizacyjnej, której wylot uchodzi do rzeki. Zanieczyszczenie miało charakter lokalny o niewielkim zasięgu. Rękaw zabezpieczający został pozostawiony do następnego dnia tj. 15.01.br.

(Czytaj dalej...)

27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy
20 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r., dzień 27 grudnia 2019 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku Młynówka w Czechowicach-Dziedzicach substancjami ropopochodnymi
5 grudnia 2019 r.

W czwartek 28 listopada 2019 r. o godzinie 14.00 pracownicy bielskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach zostali poinformowani przez Urząd Miasta Czechowice -Dziedzice o zanieczyszczeniu cieku Młynówka oleistą substancją, wydostającą się z wylotu przy ul. Drzymały.

(Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28 marca 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl