Aktualności i komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Interwencja w Piekarach Śląskich
23 marca 2021 r.

Dzięki wspólnej akcji z policją na jednej z działek w Piekarach Śląskich inspektorzy WIOŚ odkryli nielegalne składowanie odpadów na naczepach. Rozpoczęto kontrolę interwencyjną

W niedzielę 20 marca 2021 r. inspektorzy WIOŚ wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Piekarach Śląskich przeprowadzili oględziny działki zlokalizowanej przy ul. Bednorza w Piekarach Śląskich oraz środków transportu zaparkowanych na tej nieruchomości. Ustalono, że na terenie tym prowadzona jest niwelacja terenu, do której wykorzystywane są odpady szkła, ceramiki i tworzyw sztucznych.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Kłodnicy w Gliwicach
18 marca 2021 r.

17 marca 2021 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach poinformowani o zanieczyszczeniu rzeki Kłodnicy ściekami niewiadomego pochodzenia, przeprowadzili rozpoznanie terenu i stwierdzili, że zanieczyszczenia przedostają się do rzeki wraz z wodami potoku Ligockiego, do którego z kolektora kanalizacji deszczowej z terenów przemysłowych przy ulicy Pszczyńskiej odprowadzane były zanieczyszczenia. Pobrano do badań zarówno próby ścieków, jak i próby wody z miejsc powyżej i poniżej zanieczyszczenia.

(Czytaj dalej...)

Odpady poubojowe w rzece Liswarcie
16 marca 2021 r.

Do rzeki Liswarty trafiły duże ilości odpadów po uboju drobiu. Szczątki martwych zwierząt odkryto przy brzegu i w wodzie rzeki w Rębielicach Szlacheckich w gminie Lipie. Inspektorzy z częstochowskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach pobrali do badań próby wody, natomiast Urząd Gminy Lipie zadeklarował usunięcie odpadów we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzepicach i przekazanie ich do utylizacji.

(Czytaj dalej...)

Interwencja w Kaczycach
16 marca 2021 r.

Inspektorzy grupy interwencyjno-wyjazdowej we współpracy ze strażakami z jednostek ratowcznio-gaśniczych PSP w Bielsku-Białej i Cieszynie interweniowali we wsi Kaczyce, gdzie doszło do zanieczyszczenia rzeki Olzy przez dopływający do niej strumień. Pomimo potwierdzonego zanieczyszczenia – mętna, biała woda - wyniki badań wykonanych przez JRG 1 Bielsko-Biała nie wykazały żadnych przekroczeń, pH wody wyniosło 5,5, na kontrolowanym terenie nie występowały uciążliwości zapachowe. Inspektorzy pobrali próby do analizy fizykochemicznej

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenia Potoku Steblowskiego
15 marca 2021 r.

12 marca 2021 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach poinformowani o zanieczyszczeniu Potoku substancją ropopochodną przeprowadzili rozpoznanie. Podczas oględzin terenu pobrali do badań dwie próby wody oraz rozpoczęli kontrolę interwencyjną w firmie będącej prawdopodobnym sprawcą zanieczyszczenia.

(Czytaj dalej...)

Przypominamy
12 marca 2021 r.

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”.

(Czytaj dalej...)

Przyłapani na spalaniu odpadów
11 marca 2021 r.

4 marca 2021 r. inspektorzy z Delegatury WIOŚ w Bielsku Białej zostali poinformowani o podejrzeniu spalania odpadów pochodzących z rozbiórki domków letniskowych w Tresnej, miejscowości położonej w dolinie rzeki Soły w Beskidzie Małym. Według otrzymanego zgłoszenia do zdarzenia miało dojść 3 marca br. na terenie, gdzie prowadzi działalność firma rozbiórkowa.

(Czytaj dalej...)

Zmiana adresu siedziby WIOŚ w Katowicach
8 marca 2021 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 1 kwietnia 2021 r. ulegnie zmianie adres Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku Kamienickiego w Bielsku-Białej
5 marca 2021 r.

4 marca 2021 r. w Bielsku-Białej doszło do zanieczyszczenia potoku Kamienickiego. Inspektorzy kontrolują firmy odpowiedzialne za to zdarzenie.

(Czytaj dalej...)

Akt oskarżenia za przestępstwa przeciwko środowisku
23 lutego 2021 r.

Po dwóch latach śledztwa, 15 stycznia 2021 roku do Sądu Okręgowego w Częstochowie trafił akt oskarżenia przeciwko 30 osobom oskarżonym po między innymi o porzucanie odpadów niebezpiecznych. Zarządzeniem prokuratora Krajowego w śledztwie brali udział inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

(Czytaj dalej...)

Posiedzenie Komisji Ekologii oraz Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
12 lutego 2021 r.

11 lutego 2021 roku przedstawiciel WIOŚ w Katowicach wziął udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Ekologii oraz Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku w Częstochowie
12 lutego 2021 r.

24 stycznia 2021 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach zgłoszono zanieczyszczenie rowu prowadzącego wody do rzeki Stradomi, w rejonie ulic Świętej Barbary i Zaciszańskiej w Częstochowie.

(Czytaj dalej...)

Interwencja w Miasteczku Śląskim
27 stycznia 2021 r.

Inspektorzy sprawdzają czy materiał przywieziony na jedną z działek w Miasteczku Śląskim jest zanieczyszczony metalami ciężkimi. Na wyniki analiz pobranych do badań prób ziemi trzeba będzie poczekać co najmniej tydzień.

(Czytaj dalej...)

Pożar odpadów niebezpiecznych w Kaczycach
20 stycznia 2021 r.

Inspektorzy WIOŚ badają czy doszło do zanieczyszczenia środowiska podczas pożaru odpadów, nielegalnie składowanych na terenie byłej kopalni Morcinek

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Potoku Wilkowyjskiego w Tychach
7 stycznia 2021 r.

5 stycznia 2021 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wpłynęła telefoniczna informacja o zanieczyszczeniu Potoku Wilkowyjskiego w Tychach. Inspektorzy po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzili na powierzchni wody w potoku wyraźny film oraz wyczuwalny zapach substancji ropopochodnych.

(Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26 marca 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl