Aktualności i komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Zanieczyszczenie stawu w Gliwicach
3 sierpnia 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem w dniu 1.08.2020 r. od Centrum Ratownictwa Gliwice dotyczącym zanieczyszczenia stawu znajdującego się na terenie Ogródków Działkowych POD "Radość" w Gliwicach pomiędzy ulicami Góry Chełmskiej, Wyspiańskiego i Nadrzeczną, inspektorzy WIOŚ udali się na miejsce zdarzenia. W obrębie stawu nie zaobserwowano zanieczyszczenia i nie był wyczuwalny zapach ścieków komunalnych lub przemysłowych.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Jeziora Żywieckiego
3 sierpnia 2020 r.

31.07.2020 r. po zgłoszeniu przez Państwową Straż Pożarną podejrzenia zanieczyszczenia wody w strefie przybrzeżnej zbiornika Jeziora Żywieckiego, inspektorzy WIOŚ udali się na miejsce w rejon ulicy Nad Jeziorem w Tresnej. Na miejscu obecni byli przedstawiciele PSP i Wód Polskich.

(Czytaj dalej...)

Trwają badania jakości powietrza w gminach Rędziny i Kłomnice
29 lipca 2020 r.

W związku z interwencjami mieszkańców gmin Kłomnice i Rędziny, skarżących się na uciążliwości wynikające z eksploatacji drogi krajowej DK-91 , a także wnioskami starosty Częstochowskiego oraz wójtów gmin Rędziny i Kłomnice, w miejscowości Rudniki rozpoczęły się badania jakości powietrza. Badania, realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, są pokłosiem kontroli przeprowadzonej przez inspektorów jesienią 2019 r.

(Czytaj dalej...)

Interwencja inspektorów w Rudzie Śląskiej
29 lipca 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem uciążliwości zapachowych otrzymanym od Radnej Miasta Ruda Śląska, w niedzielę 26 lipca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ udali się pod wskazany w zgłoszeniu adres przy ul. Kokotek w Rudzie Śląskiej. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że przy ogrodzeniu jednej z firm znajdują się odpady w postaci stłuczki szklanej, filtrów samochodowych, elementów gumowych i szmat. Bezpośrednio za ogrodzeniem na terenie zakładu zlokalizowane są natomiast pryzmy stłuczki szklanej w ilości mogącej powodować przedostawanie się odpadów poza teren zakładu. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Koszarawy
29 lipca 2020 r.

24 lipca 2020 r. inspektor bielskiej Delegatury WIOŚ, wspólnie z pracownikami PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Żywiec przeprowadzili oględziny terenu w miejscu, w którym poprzedniego dnia zgłoszone zostało zanieczyszczenie rzeki Koszarawy (jaz na granicy Żywca i Świnnej, w dniu zgłoszenia zanieczyszczenia pracownicy Nadzoru Wodnego pobrali i zabezpieczyli próby wody do badań).

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku Bobrówka w Cieszynie
24 lipca 2020 r.

W czwartek 23 lipca 2020 r. około godz. 10:30 policja w Cieszynie poinformowała telefonicznie delegaturę WIOŚ w Bielsku-Białej o zanieczyszczeniu potoku Bobrówka w Cieszynie, w rejonie ulicy Stawowej. Zanieczyszczenie miało pomarańczowe zabarwienie i tworzyło osad na dnie potoku, jego źródłem był wylot z kanału burzowego należącego do Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie (MZD).

(Czytaj dalej...)

Przyłapani na gorącym uczynku
13 lipca 2020 r.

13 lipca 2020 r. wspólna akcja inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska z województwa śląskiego i małopolskiego oraz Policji, doprowadziła do przyłapania na gorącym uczynku nieuczciwego przedsiębiorcy z Małopolski, który w Siewierzu, w miejscu do tego nie przeznaczonym, porzucał duże ilości odpadów. Wstępna ocena wskazuje, że zarówno zeskładowany jak i zatrzymany podczas próby porzucenia materiał, to odpady niebezpieczne, o charakterze szlamów, wydzielające silny zapach chemiczny.

(Czytaj dalej...)

Gaszenie pryzmy odpadów
9 lipca 2020 r.

8 lipca 2020 r. w godzinach wieczornych Komenda Miejska PSP powiadomiła o zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej związanej z pożarem pryzmy odpadów (o wymiarach 10m x 6m x 4m) na terenie wyrobiska ANNA w Częstochowie.

(Czytaj dalej...)

Prawie 24 tony niebezpiecznych odpadów wróciło do Niemiec
9 lipca 2020 r.

Dzięki współdziałaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska blisko 24 tony niebezpiecznych odpadów zostało zwrócone niemieckiej firmie, która zleciła ich nielegalny transport do Polski. Transport odpadów został zatrzymany 28 maja 2020 r. podczas wspólnej akcji inspektorów WIOŚ w Katowicach i WITD w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Pomaganie jest fajne!
19 czerwca 2020 r.

Pomaganie jest fajne, dlatego pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z przyjemnością dołączyli do wyścigu o zdrowie Maluchów i odpowiedzieli na wyzwanie rzucone przez zaprzyjaźnioną Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Szybka mobilizacja, 20 minut i pomimo pracy zdalnej i dużej części ekipy w terenie – działamy! Efekty możecie zobaczyć tutaj: www.youtube.com/watch?v=_09uuGRlGBE&feature=youtu.be 😊 Jednocześnie nominujemy do #GaszynChallenge Was – Koleżanki i Kolegów z Inspekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i w Opolu.

(Czytaj dalej...)

Nielegalne odpady odkryte w Rogowie
18 czerwca 2020 r.

16 czerwca 2020 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach potwierdzili fakt nielegalnego zakopywania odpadów niebezpiecznych na jednej z działek w miejscowości Rogów w gminie Gorzyce

(Czytaj dalej...)

Porzucenie odpadów w Psarach
1 czerwca 2020 r.

25 maja 2020 roku, po otrzymaniu zawiadomienia przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach o porzuceniu odpadów na terenie nieruchomości położonej w Psarach w powiecie lublinieckim, inspektorzy z częstochowskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach przeprowadzili rozpoznanie w terenie w celu oszacowania ilości i rodzaju zgormadzonych odpadów.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Małej Panwi
25 maja 2020 r.

Zanieczyszczenie Małej Panwi - co ustalili inspektorzy?

Mała Panew, prawobrzeżny dopływ Odry chroniony w ramach sieci Natura 2000, jest atrakcją turystyczną dwóch województw (śląskiego, opolskiego) oraz miejscem rekreacji mieszkańców okolicznych miejscowości. Trudno się więc dziwić zaniepokojeniu oraz zainteresowaniu społecznemu, jakie wywołało zanieczyszczenie rzeki.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie cieku wodnego w Mazańcowicach
14 maja 2020 r.

12 maja 2020 r. w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, dotyczącym zanieczyszczenia cieku wodnego - dopływu potoku Wapieniczanka w Mazańcowicach, inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny terenu, z którego mogło dojść do zanieczyszczenia. Pobrano także do badań trzy próby wody, które zostały dostarczone do katowickiego oddziału Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. 13 maja 2020 r. rozpoczęły się działania, mające na celu określenie źródła zanieczyszczenia.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Stradomki w Częstochowie
12 maja 2020 r.

11 maja 2020r. w godzinach popołudniowych do WIOŚ w Katowicach wpłynęło zgłoszenie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z Częstochowy, dotyczące zanieczyszczenia rzeki Stradomki. Przybyli na miejsce zdarzenia inspektorzy dyżurni stwierdzili, że pomimo działań prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Częstochowie oraz policjantów z Komendy Miejskiej Policji, którzy zabezpieczyli teren oraz wylot kanalizacji burzowej, z którego wydostawało się zanieczyszczenie, rękawami z sorbentem oraz belą siana - zanieczyszczenie wciąż przedostawało się do rzeki. Oględziny terenu wykazały, że z kanalizacji burzowej wydobywa się płynna, wydzielająca intensywny organiczny zapach, żółta substancja, zanieczyszczająca ciek na odcinku około pół kilometra.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rowu melioracyjnego w Twardorzeczce
12 maja 2020 r.

W związku z zawiadomieniem o zanieczyszczeniach w rowie melioracyjnym w miejscowości Twardorzeczka, które wpłynęło do Inspektoratu 7 maja 2020 r., następnego dnia inspektorzy z bielskiej Delegatury WIOŚ wspólnie ze strażakami z PSP Żywiec przeprowadzili oględziny terenu.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczanie cieku wodnego w Żorach
12 maja 2020 r.

29 kwietnia 2020 r. do WIOŚ w Katowicach wpłynęło zawiadomienie o odprowadzaniu ścieków o granatowym zabarwieniu z terenu przemysłowego do cieku wodnego w Żorach w okolicy ulicy Kradziejówka. Inspektorzy WIOŚ Katowice udali się w miejsce wskazane w zawiadomieniu potwierdzając, że z odpływu kanalizacji wydostaje się ciemnogranatowa substancja. Wezwana na miejsce Państwowa Straż Pożarna zabezpieczyła wlot kanału rękawem sorpcyjnym oraz ustaliła, że wydostająca się substancja posiada neutralne pH. Inspektorzy pobrali próbki do badań laboratoryjnych. Następnie w asyście Policji przeprowadzono kontrolę studzienek kanalizacyjnych pobliskich zakładów. Ustalono, że substancja nie pochodzi z terenu zakładu NIFCO Korea Poland Sp. z o.o. ani z dwóch innych zakładów znajdujących się wzdłuż zakładanego przebiegu kanalizacji.

(Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl