Aktualności i komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Kolejne odpady porzucone w Sosnowcu
19 października 2020 r.

W niedzielę 18 października 2020 r. o godzinie 11.10. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowe w Sosnowcu poinformowało inspektorów dyżurnych o naczepie samochodowej zaparkowanej na jednym z miejskich parkingów w Sosnowcu. Na naczepie stwierdzono pojemnik oraz beczki z odpadami.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku Szerokiego w Jasienicy
15 października 2020 r.

7 października 2020 r. inspektorzy WIOŚ przyjęli zgłoszenie od Starostwa Bielskiego o zanieczyszczeniu potoku Szerokiego w Jasienicy, w którym stwierdzono mleczną substancję.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzek w Częstochowie
30 września 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem dotyczącym zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi rzeki Warty w Częstochowie inspektorzy częstochowskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach we wtorek 30 września 2020 r. przeprowadzili rozpoznania stanu czystości rzek: Warty, Stradomki i Konopki na terenie tego miasta.

(Czytaj dalej...)

Pożar odpadów w Tychach
29 września 2020 r.

W dniu 26.09.2020 r. w związku ze zgłoszeniem PSP w Tychach oraz doniesieniami medialnymi dotyczącym "pożaru składowiska odpadów" przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Tychach, Inspektorzy dyżurni WIOŚ udali się na miejsce zdarzenia w celu ustalenia okoliczności zawiązanych z pożarem, w ty sprawdzenia czy mogło dojść do zanieczyszczenia środowiska.

(Czytaj dalej...)

Udaremniona próba porzucenia odpadów
28 września 2020 r.

W piątek 25 września 2020 r. inspektorzy z Delegatury WIOŚ w Bielsku Białej zostali powiadomieni przez Komendę Miejską Policji w Skoczowie o zatrzymaniu na gorącym uczynków kierowców, którzy próbowali porzucić w miejscu do tego nie przeznaczonym dwie naczepy zużytych podkładów kolejowych.

(Czytaj dalej...)

Wypadek w Żywcu
21 września 2020 r.

21 września 2020r. wieczorem inspektorzy z grupy interwencyjnej odebrali telefoniczne zgłoszenie od dyżurnego PSP w Żywcu o wypadku samochodowym, w wyniku którego znaczna ilość paliwa z uszkodzonego ciągnika siodłowego, dostała się do kanalizacji deszczowej.

(Czytaj dalej...)

Odpady porzucone w Sosnowcu
19 września 2020 r.

19 września 2020 r. wieczorem inspektorzy z grupy interwencyjnej zostali poinformowani przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu o ujawnieniu na ulicy Nowopogońskiej w Sosnowcu dwóch naczep wypełnionych najprawdopodobniej odpadami niebezpiecznymi.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Koszarawy
16 września 2020 r.

16 września 2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wpłynęła informacja o zanieczyszczeniu rzeki Koszarawy w Żywcu. W związku z tym inspektorzy z Delegatury w Bielsku Białej, w obecności przedstawiciela PGW Wody Polskie, przeprowadzili oględziny terenu na wysokości mostu Sporyskiego.

(Czytaj dalej...)

Oględziny miejsca magazynowania odpadów w Zawierciu
18 września 2020 r.

17 września 2020 r. inspektorzy z częstochowskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach, po otrzymaniu zgłoszenia o magazynowaniu odpadów na terenie nieruchomości przy ul. Leśnej 20 w Zawierciu przeprowadzili rozpoznanie zanieczyszczenia środowiska w terenie. W obecności przedstawicieli Urzędu Miasta Zawiercia (Prezydenta, jego i Zastępcy oraz Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska), policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu przeprowadzili oględziny działki oraz znajdującej się na niej hali magazynowej, w które składowane były odpady.

(Czytaj dalej...)

Pożar odpadów w Sosnowcu
18 września 2020 r.

Od początku akcji gaśniczej, przez całą noc na miejscu pożaru składowiska odpadów niebezpiecznych w Sosnowcu, który wybuchł po południu 16 września 2020 r., obecni byli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Przyłapani na gorącym uczynku
9 września 2020 r.

2 września 2020 r. inspektorzy WIOŚ Katowice prowadzili działania związane z kontrolą transportu odpadów na terenie Bytomia. W ich wyniku ujawniono nielegalny transport odpadów w postaci asfaltu z rozbiórki ulicy w Tarnowskich Górach.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku Sienka w Żywcu
18 sierpnia 2020 r.

W piątek 14 sierpnia 2020 r. dyżurni inspektorzy WIOŚ w Katowicach ok. godziny 16:50 otrzymali zgłoszenie Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, dotyczące białego nalotu unoszącego się na wodach potoku Sienka, będącego dopływem rzeki Soły.

(Czytaj dalej...)

Uciążliwości zapachowe Kamienica Polska Osiny
8 sierpnia 2020 r.

W dniu 8.08.2020 r. w godzinach porannych zgłoszono uciążliwości zapachowe w miejscowości Kamienica Polska Osiny. Na miejscu ustalono, że uciążliwości są powodowane przez jedną z firm prowadzącą działalność w zakresie produkcji pigmentów i farb akrylowych.

(Czytaj dalej...)

Zgłoszenie rozszczelnienia pojemników ze zmagazynowanymi odpadami przy ulicy Filomatów 28 w Częstochowie
8 sierpnia 2020 r.

8 sierpnia 2020 r. po otrzymaniu zgłoszenia od dyżurnego zarządzania kryzysowego Miasta Częstochowy o wyciekach wewnątrz hali przy ul. Filomatów w Częstochowie i możliwym rozszczelnieniu znajdujących się w niej beczek zawierających płynne odpady niebezpieczne, inspektorzy z grupy interwencyjnej WIOŚ w Katowicach udali się do Częstochowy, w celu przeprowadzenia oględzin terenu. Po przybyciu na miejsce inspektorzy stwierdzili, że nie doszło do rozszczelnienia pojemników z odpadami, a na podłodze hali gromadzi się deszczówka, która przecieka z nieszczelnego dachu hali. Obecni tam strażacy zasypali kałużę wody piaskiem i usypali wał przy wejściu hali, natomiast jednostka chemiczna PSP przeprowadziła badania pH cieczy w kałuży oraz pomiary powietrza wewnątrz hali. Strażacy nie stwierdzili przekroczeń wartości progowych w powietrzu, pH wody było obojętne.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie stawu w Gliwicach
3 sierpnia 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem w dniu 1.08.2020 r. od Centrum Ratownictwa Gliwice dotyczącym zanieczyszczenia stawu znajdującego się na terenie Ogródków Działkowych POD "Radość" w Gliwicach pomiędzy ulicami Góry Chełmskiej, Wyspiańskiego i Nadrzeczną, inspektorzy WIOŚ udali się na miejsce zdarzenia. W obrębie stawu nie zaobserwowano zanieczyszczenia i nie był wyczuwalny zapach ścieków komunalnych lub przemysłowych.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Jeziora Żywieckiego
3 sierpnia 2020 r.

31.07.2020 r. po zgłoszeniu przez Państwową Straż Pożarną podejrzenia zanieczyszczenia wody w strefie przybrzeżnej zbiornika Jeziora Żywieckiego, inspektorzy WIOŚ udali się na miejsce w rejon ulicy Nad Jeziorem w Tresnej. Na miejscu obecni byli przedstawiciele PSP i Wód Polskich.

(Czytaj dalej...)

Trwają badania jakości powietrza w gminach Rędziny i Kłomnice
29 lipca 2020 r.

W związku z interwencjami mieszkańców gmin Kłomnice i Rędziny, skarżących się na uciążliwości wynikające z eksploatacji drogi krajowej DK-91 , a także wnioskami starosty Częstochowskiego oraz wójtów gmin Rędziny i Kłomnice, w miejscowości Rudniki rozpoczęły się badania jakości powietrza. Badania, realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, są pokłosiem kontroli przeprowadzonej przez inspektorów jesienią 2019 r.

(Czytaj dalej...)

Interwencja inspektorów w Rudzie Śląskiej
29 lipca 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem uciążliwości zapachowych otrzymanym od Radnej Miasta Ruda Śląska, w niedzielę 26 lipca 2020 r. Inspektorzy WIOŚ udali się pod wskazany w zgłoszeniu adres przy ul. Kokotek w Rudzie Śląskiej. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że przy ogrodzeniu jednej z firm znajdują się odpady w postaci stłuczki szklanej, filtrów samochodowych, elementów gumowych i szmat. Bezpośrednio za ogrodzeniem na terenie zakładu zlokalizowane są natomiast pryzmy stłuczki szklanej w ilości mogącej powodować przedostawanie się odpadów poza teren zakładu. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie Koszarawy
29 lipca 2020 r.

24 lipca 2020 r. inspektor bielskiej Delegatury WIOŚ, wspólnie z pracownikami PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Żywiec przeprowadzili oględziny terenu w miejscu, w którym poprzedniego dnia zgłoszone zostało zanieczyszczenie rzeki Koszarawy (jaz na granicy Żywca i Świnnej, w dniu zgłoszenia zanieczyszczenia pracownicy Nadzoru Wodnego pobrali i zabezpieczyli próby wody do badań).

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku Bobrówka w Cieszynie
24 lipca 2020 r.

W czwartek 23 lipca 2020 r. około godz. 10:30 policja w Cieszynie poinformowała telefonicznie delegaturę WIOŚ w Bielsku-Białej o zanieczyszczeniu potoku Bobrówka w Cieszynie, w rejonie ulicy Stawowej. Zanieczyszczenie miało pomarańczowe zabarwienie i tworzyło osad na dnie potoku, jego źródłem był wylot z kanału burzowego należącego do Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie (MZD).

(Czytaj dalej...)

Przyłapani na gorącym uczynku
13 lipca 2020 r.

13 lipca 2020 r. wspólna akcja inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska z województwa śląskiego i małopolskiego oraz Policji, doprowadziła do przyłapania na gorącym uczynku nieuczciwego przedsiębiorcy z Małopolski, który w Siewierzu, w miejscu do tego nie przeznaczonym, porzucał duże ilości odpadów. Wstępna ocena wskazuje, że zarówno zeskładowany jak i zatrzymany podczas próby porzucenia materiał, to odpady niebezpieczne, o charakterze szlamów, wydzielające silny zapach chemiczny.

(Czytaj dalej...)

Gaszenie pryzmy odpadów
9 lipca 2020 r.

8 lipca 2020 r. w godzinach wieczornych Komenda Miejska PSP powiadomiła o zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej związanej z pożarem pryzmy odpadów (o wymiarach 10m x 6m x 4m) na terenie wyrobiska ANNA w Częstochowie.

(Czytaj dalej...)

Prawie 24 tony niebezpiecznych odpadów wróciło do Niemiec
9 lipca 2020 r.

Dzięki współdziałaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska blisko 24 tony niebezpiecznych odpadów zostało zwrócone niemieckiej firmie, która zleciła ich nielegalny transport do Polski. Transport odpadów został zatrzymany 28 maja 2020 r. podczas wspólnej akcji inspektorów WIOŚ w Katowicach i WITD w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 1 października 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl