Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
tel. 32 201 76 00, 32 251 80 40, faks 32 251 55 54 (tzw. nr kierunkowy jest obecnie integralną częścią numeru telefonicznego)
e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl
NIP 954-22-54-629, REGON 271096180
Adres skrzynki ePUAP: /WIOSKatowice/skrytka
Kontakt dla dziennikarzy: tel. 32 201 76 00, 32 251 80 40, e-mail: Sekretariat

Wykaz numerów telefonów pracowników WIOŚ w Katowicach

Delegatura WIOŚ w Częstochowie

ul. Rząsawska 24/28, 42-200 Częstochowa
tel. 34 369 41 20, faks 34 360 42 80 (tzw. nr kierunkowy jest obecnie integralną częścią numeru telefonicznego)
e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Wykaz numerów telefonów pracowników w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie

Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej

ul. Partyzantów 117, 43-316 Bielsko-Biała
tel. 33 812 30 37, faks 33 812 49 30 (tzw. nr kierunkowy jest obecnie integralną częścią numeru telefonicznego)
e-mail: bielsko@katowice.wios.gov.pl

Wykaz numerów telefonów pracowników w Delegaturze WIOŚ w Bielsku-Białej

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zgłoszenia przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Dla całego obszaru działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
całodobowy telefon alarmowy 539 344 130 oraz adres e-mail: dyzur@katowice.wios.gov.pl

Ponadto w dniu robocze, w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Delegatur:
WIOŚ w Katowicach telefon 32 201 76 00 lub 32 251 80 40
Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej - telefon 33 812 30 37
Delegatura WIOŚ w Częstochowie - telefon 34 369 41 20

Redakcja strony podmiotowej i biuletynu informacji publicznej WIOŚ

Agnieszka Zasadzień, tel. 322-017-629, e-mail: azasadzien@katowice.wios.gov.pl

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach

ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
tel. 32 201 76 00, 32 251 80 40, faks 32 251 55 54
Adres e-mail: rwmskatowice@gios.gov.pl

Centralne Laboratorium Badawcze
Oddział w Katowicach

ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
tel. 32 201 76 00, 32 251 80 40, faks 32 251 55 54

KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo!

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, na podstawie § 12 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 878) Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje uprzejmie o podjęciu decyzji o ograniczeniu wykonywania zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę klientów. Decyzja obowiązuje do odwołania.

W przypadku konieczności bezpośredniego spotkania z pracownikiem Inspektoratu, prosimy o uprzednie skontaktowanie się telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu uzgodnienia terminu spotkania i przeprowadzenia go w sposób zapewniający bezpieczeństwo, zarówno Klientów jaki i pracowników WIOŚ.

Niezmiennie zapraszamy do kontaktu i pozostajemy do Państwa dyspozycji, w godzinach pracy Inspektoratu, za pośrednictwem pozostałych środków komunikacji. Sprawy możecie Państwo załatwiać przez telefon, pocztę elektroniczną i tradycyjną oraz za pośrednictwem ePUAP.

Dane kontaktowe do placówek WIOŚ:

1. WIOŚ w Katowicach:

2. Delegatura w Bielsku-Białej:

  • telefony: 33 812 30 37
  • poczta elektroniczna: bielsko@katowice.wios.gov.pl
  • ePUAP: /WIOSKatowice/skrytka
  • poczta tradycyjna: ul. Partyzantów 117, 43-316 Bielsko-Biała

3. Delegatura w Częstochowie:

  • telefony: 34 369 41 20
  • poczta elektroniczna: czestochowa@katowice.wios.gov.pl
  • ePUAP: /WIOSKatowice/skrytka
  • poczta tradycyjna: ul. Rząsawska 24/28, 42-200 Częstochowa
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl