Zdjęcie

Komunikat Policji. Wspólnie zadbajmy o środowisko.

Zdjęcie

Przekroczenie 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy

Zdjęcie

Sposób informowania o jakości powietrza w województwie śląskim od dnia 02.01.2019 roku

Nowa organizacja Inspekcji Ochrony Środowiska

 
Aktualności i komunikaty

Zamknięcie stanowiska tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Gliwicach
20 stycznia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Gliwicach przy ul. Mewy 34 zostało zamknięte stanowisko automatyczne tlenków azotu (NO2, NOx, NO).

(Czytaj dalej...)

Zamknięcie stanowiska dwutlenku siarki na stacji komunikacyjnej w Katowicach
20 stycznia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji komunikacyjnej jakości powietrza w Katowicach przy ul. Plebiscytowej/A4 zostało zamknięte stanowisko automatyczne dwutlenku siarki.

(Czytaj dalej...)

Zamknięcie stacji pomiarowej jakości powietrza w Cieszynie przy ul. Mickiewicza
20 stycznia 2020 r.

Informujemy, iż stacja pomiarowa jakości powietrza w Cieszynie przy ul. Mickiewicza będzie wyłączona z systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.

(Czytaj dalej...)

Zamknięcie stanowiska dwutlenku siarki na stacji komunikacyjnej w Częstochowie
17 stycznia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji komunikacyjnej jakości powietrza w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej/ Jana Pawła II zostało zamknięte stanowisko automatyczne dwutlenku siarki.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Iłowicy w Czechowicach Dziedzicach
16 stycznia 2020 r.

14.01.2020 r. około godz. 15.00 Państwowa Straż Pożarna z Bielska Białej zgłosiła do WIOŚ w Katowicach zanieczyszczenie rzeki Iłowicy w Czechowicach Dziedzicach przy ul. L. Waryńskiego substancjami ropopochodnymi. PSP powiadomiła też Urząd Miasta w Czechowicach Dziedzicach. Straż pożarna na miejscu zabezpieczyła rozprzestrzenianie się substancji przez rozłożenie rękawa, zastosowano również substancje neutralizującą. Wyciek miał miejsce ze studzienki kanalizacyjnej, której wylot uchodzi do rzeki. Zanieczyszczenie miało charakter lokalny o niewielkim zasięgu. Rękaw zabezpieczający został pozostawiony do następnego dnia tj. 15.01.br.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Goczałkowicach Zdroju
1 stycznia 2020 r.

Informujemy, iż na stacji w Goczałkowicach Zdroju, przy ul. Parkowej, wystąpiła awaria, w związku z czym nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza.

(Czytaj dalej...)

Ocena stanu środowiska w województwie śląskim w 2018 roku
30 grudnia 2019 r.

Informujemy Państwa, iż na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl , w zakładce Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zamieszczona została "Ocena stanu środowiska w województwie śląskim w 2018 roku".

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu w Złotym Potoku
28 grudnia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora benzenu.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju
27 grudnia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju wystąpiła awaria analizatora benzenu.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Częstochowie
21 grudnia 2019 r.

Informujemy, że wystąpiła awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Częstochowie, przy ulicy Baczyńskiego.

(Czytaj dalej...)

27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy
20 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r., dzień 27 grudnia 2019 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Sosnowcu
18 grudnia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Sosnowcu przy ul. Lubelska 51 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Brak bieżących danych pomiarowych w zakresie jakości powietrza
16 grudnia 2019 r.

Informujemy, iż w związku z brakiem łączności pomiędzy systemem a stroną www, wystąpiła przerwa w prezentowaniu bieżących danych ze stacji jakości powietrza na naszej stronie internetowej w zakładce „Śląski Monitoring Powietrza”. Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Tychach
10 grudnia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Tychach przy ul. Tołstoja 1 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Informacja na temat pożaru w SANIT-TRANS w Międzyrzeczu Górnym
10 grudnia 2019 r.

9.12.2019 r. około godziny 4:00 na terenie spółki SANIT-TRAN Sp. z o.o. w Międzyrzeczu Górnym wybuchł pożar. Spółka prowadzi legalną działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami, odbierając odpady komunalne od mieszkańców okolicznych gmin oraz prowadzi działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.

(Czytaj dalej...)

Brak danych pomiarowych w zakresie jakości powietrza
6 grudnia 2019 r.

Informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 06.12.2019, jak również w dniach 07-08.12.2019 r. będą prowadzone prace serwisowe serwera bazodanowego zbierającego dane pomiarowe ze stacji monitoringowych jakości powietrza. W związku z tym mogą wystąpić przerwy w prezentowaniu bieżących danych ze stacji jakości powietrza na stronach internetowych.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
6 grudnia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO2, NOx, NO). Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku Młynówka w Czechowicach-Dziedzicach substancjami ropopochodnymi
5 grudnia 2019 r.

W czwartek 28 listopada 2019 r. o godzinie 14.00 pracownicy bielskiej Delegatury WIOŚ w Katowicach zostali poinformowani przez Urząd Miasta Czechowice -Dziedzice o zanieczyszczeniu cieku Młynówka oleistą substancją, wydostającą się z wylotu przy ul. Drzymały.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w transmisji danych monitoringu powietrza na tablicę świetlną
5 grudnia 2019 r.

Informujemy, że w związku z pracami w sieci komputerowej nastąpiła przerwa w transmisja danych monitoringu powietrza na tablicę świetlną usytuowaną na budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach przy zbiegu ulic Jagiellońskiej i Plebiscytowej.

(Czytaj dalej...)

Brak danych pomiarowych w zakresie jakości powietrza
24 listopada 2019 r.

W związku z brakiem danych pomiarowych na stronie internetowej informujemy, iż wyniki odczytane bezpośrednio z urządzeń pomiarowych na stacjach państwowego monitoringu środowiska nie wykazały za minioną dobę (23.11.2019 r.) przekroczeń poziomu informowania i alarmowego.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Raciborzu
18 listopada 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Brak danych pomiarowych w zakresie jakości powietrza
16 listopada 2019 r.

Informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z awarią serwera bazodanowego zbierającego dane pomiarowe ze stacji monitoringowych jakości powietrza.

(Czytaj dalej...)

Przedstawiciele WIOŚ w Katowicach wzięli udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta w Bytomiu
15 listopada 2019 r.

Na zaproszenie wiceprezydenta Waldemara Gawrona panowie Andrzej Holecki Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Łukasz Kuczmierczyk zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji WIOŚ wzięli udział w spotkaniu, dotyczącym bieżących problemów nielegalnego składowania odpadów.

(Czytaj dalej...)

Brak bieżących danych ze stacji jakości powietrza na stronie www z powodu awarii serwera bazodanowego
14 listopada 2019 r.

Informujemy, iż w związku z awarią serwera bazodanowego, wystąpiła przerwa w prezentowaniu bieżących danych ze stacji jakości powietrza na stronie internetowej w zakładce „Śląski Monitoring Powietrza”. Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenku węgla na stacji jakości powietrza w Rybniku
13 listopada 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Rybniku przy Borki 37 d, wystąpiła awaria analizatora tlenku węgla. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria oczyszczalni ścieków komunalnych Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach
9 listopada maja 2019 r.

8 listopada 2019 r. bielska Delegatura Wioś w Katowicach w godzinach południowych została poinformowana o awarii oczyszczalni ścieków komunalnych Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach. Przyczyną zdarzenia było zatrucie osadu czynnego, spowodowane napływem ścieków o nadmiernym ładunku. W konsekwencji nieoczyszczone ścieki odprowadzane były do rzeki Iłownicy. Awaria jest w trakcie usuwania, a procesy technologiczne są stopniowo przywracane.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Bytomki w Zabrzu
8 listopada 2019 r.

W czwartek 7 listopada 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymał informację Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach o zanieczyszczeniu rzeki Bytomki w Zabrzu.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pomiarach tlenków azotu i dwutlenku siarki w Ustroniu
06 listopada 2019 r.

Informujemy, iż na stacji w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej wystąpi przerwa w automatycznych pomiarach tlenków azotu i dwutlenku siarki, spowodowana planowanymi przeglądami okresowymi urządzeń.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Zawierciu
05 listopada 2019 r.

Informujemy, iż na stacji w Zawierciu przy ul. Gałczyńskiego 3 wystąpiła awaria, w związku z tym nie ma możliwości prezentowania danych dot. pyłu zawieszonego PM10. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pracy stacji pomiarowej jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha oraz brak danych na tablicy świetlnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej
04 listopada 2019 r.

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 04.11.2019 r. nastąpi przerwa w działaniu stacji pomiarowej jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha 6, spowodowana montażem nowego analizatora do pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, nie będzie też możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Działanie stacji zostanie przewrócone po zakończeniu prac.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim
04 listopada 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1 wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO2, NOx, NO). Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Pożar odpadów w Bytomiu
29 października 2019 r.

26 października 2019 r. w godzinach popołudniowych dyżurni inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach uzyskali informację o pożarze odpadów na terenie dawnej Fabryki Ceramiki Budowlanej Jopek przy ul. Władysława Łokietka 10 w Bytomiu i udali się na miejsce zdarzenia, w celu przeprowadzenia oględzin.

Zdjęcie Zdjęcie

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju
22 października 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdroju wystąpiła awaria analizatora benzenu.

(Czytaj dalej...)

Działania kontrolne WIOŚ Katowice na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
22 października 2019 r.

W związku z bardzo licznymi interwencjami mieszkańców oraz Centrum Zarzadzania Kryzysowego dotyczącymi uciążliwości zapachowych na terenie Siemianowic Śląskich informujemy, że inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach na bieżąco monitorują i weryfikują wszystkie otrzymywane zgłoszenia w tej sprawie.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10/PM2,5 na stacji jakości powietrza w Katowicach
22 października 2019 r.

Z uwagi na poważną awarię pyłomierza automatycznego PM10/PM2,5 na stacji jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha i brak możliwości zastosowania urządzenia zastępczego, bieżące dane pomiarowe dla pyłu nadal nie będą prezentowane. Naprawę prowadzi serwis zewnętrzny.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Raciborzu
22 października 2019 r.

Informujemy, iż wystąpiła ponowna awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Raciborzu, przy ul. Wojska Polskiego, ze względu na problemy z urządzeniem do transmisji danych.

(Czytaj dalej...)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych województwa śląskiego
18 października 2019 r.

Andrzej Holecki, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, wziął udział w konferencji zorganizowanej przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach dotyczącej odkrywkowych zakładów górniczych województwa śląskiego.

(Czytaj dalej...)

Zatrzymanie nielegalnego transportu odpadów
18 października 2019 r.

We wtorek 15 października 2019 r. inspektorzy WIOŚ w Katowicach zatrzymali kolejny nielegalny transport odpadów. Samochód, przewożący odpady inne niż wskazane na dokumentach okazanych przez kierowcę, zatrzymany został na drodze ekspresowej S1 w okolicach Dąbrowy Górniczej.

(Czytaj dalej...)

Spotkanie dyrektorów okręgowych urzędów górniczych ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska
18 października 2019 r.

15 października br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dyrektorami Okręgowych Urzędów Górniczych w Rybniku, Gliwicach i Katowicach, podczas którego omówiono doświadczenia wynikające z prowadzenia działalności nadzorczej i kontrolnej obejmującej zagadnienia ochrony środowiska oraz dalszej współpracy pomiędzy organami nadzoru górniczego a WIOŚ w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Wymiana kontenera stacji jakości powietrza w Katowicach
17 października 2019 r.

Informujemy, iż na stacji w Katowicach przy ul. Kossutha 6 trwają prace związane z wymianą kontenera, w związku z czym nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Przerwa może potrwać do 20 października 2019 roku.

(Czytaj dalej...)

Wymiana kontenera stacji komunikacyjnej jakości powietrza w Katowicach
16 października 2019 r.

Informujemy, iż na stacji w Katowicach przy ul. Plebiscytowa/A-4 trwają prace związane z wymianą kontenera, w związku z czym nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Przerwa może potrwać do 20 października 2019 roku.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10/PM2,5 na stacji jakości powietrza w Katowicach
15 października 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha 6 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10/PM2,5. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Nowe zakresy stężeń Indeksu Jakości Powietrza
14 października 2019 r.

W związku z opublikowaniem w dniu 10 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) wprowadzono zmiany do Indeksu Jakości Powietrza.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Ustroniu
14 października 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej 7 wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Rybniku
10 października 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Rybniku przy ul. Borki 37 d, wystąpiła awaria analizatora benzenu. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Nie żyje prof. Jan Szyszko
9 października 2019 r.

W wieku 75 lat odszedł prof. Jan Szyszko, leśnik, naukowiec, trzykrotny minister środowiska, poseł na Sejm RP.

(Czytaj dalej...)

STOP nielegalnym odpadom
9 października 2019 r.

8 października 2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Katowicach we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji prowadzili skoordynowane kontrole transportów drogowych w ramach ogólnopolskiej akcji „STOP nielegalnym odpadom”.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pomiarach benzenu w Goczałkowicach-Zdroju
8 października 2019 r.

Informujemy, iż na stacji w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Parkowej, w dniach 07-10.10.2019 r. nastąpi przerwa w automatycznych pomiarach benzenu, spowodowana planowym wykorzystaniem urządzenia w badaniach porównawczych w Krajowym

(Czytaj dalej...)

Wspólna akcja inspektorów WIOŚ oraz Inspekcji Transportu Drogowego
7 października 2019 r.

W czwartek 3 października 2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach prowadzili działania kontrolne dotyczące transportu odpadów, w tym transportów międzynarodowych.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Białej substancjami ropopochodnymi
26 września 2019 r.

25 września 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymał informację Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o zanieczyszczeniu rzeki Białej Bielsku – Białej.

(Czytaj dalej...)

Wspólna akcja inspektorów WIOŚ i Policji
26 września 2019 r.

W poniedziałek 23 września br. Inspektorzy WIOŚ w Katowicach wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zatrzymali transport odpadów, w którym stwierdzono nieprawidłowości.

(Czytaj dalej...)

Przerwy w działaniu stacji jakości powietrza w Zabrzu
23 września 2019 r.

23 września 2019 roku w godzinach od 8:00 do 14:00 stacja pomiarowa w Zabrzu zostanie wyłączona ze względu na prowadzone prace związane z zasilaniem stacji.

(Czytaj dalej...)

Awaria przepompowni w Jaworznie
20 września 2019 r.

15 września br. około godziny 18.00 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wpłynęło zawiadomienie od służb Wojewody Śląskiego o awarii jednej z przepompowni Wodociągów Jaworzno.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Katowicach
20 września 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha 6 wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO2, NOx, NO). Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Informacja na temat dostępu do systemów monitoringu wizyjnego
16 września 2019 r.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) 6 września 2019 r. upłynął termin dostarczenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach danych dostępu do systemów monitoringu wizyjnego. W zamieszczonych poniżej załącznikach, znajdują się szczegółowe informacje na temat sposobu ich przekazania oraz formularz, który mamy nadzieję ułatwi Państwu wywiązanie się z nałożonego prawem obowiązku.

(Czytaj dalej...)

Wyciek substancji ropopochodnych do rzeki Wisły
5 września 2019 r.

2 września 2019 r. w godzinach popołudniowych Państwowa Straż Pożarna w Skoczowie przekazała do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach informację o wycieku substancji ropopochodnych do rzeki Wisły w miejscowości Skoczów.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pracy stacji pomiarowej jakości powietrza w Zabrzu
04 września 2019 r.

Informujemy, iż wystąpiła przerwa w działaniu stacji w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 34 spowodowana prowadzonymi pracami energetycznymi w jej rejonie, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Działanie stacji zostanie przewrócone w dniu dzisiejszym, po zakończeniu prac.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pracy stacji pomiarowej jakości powietrza w Czerwionce-Leszczynach
22 sierpnia 2019 r.

Informujemy, iż wystąpiła przerwa w działaniu stacji w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kopalnianej, spowodowana przerwą w dostawie energii elektrycznej. Planowana przerwa potrwa do godziny 15.00.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Gliwicach
20 sierpnia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Gliwicach przy ul. Mewy 34 wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO2, NOx, NO). Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Odpady z Niemiec zatrzymane na Śląsku
13 sierpnia 2019 r.

Inspektorzy WIOŚ w Katowicach pozyskali informację o planowanych nielegalnych transportach odpadów z terenu Niemiec. Informacja dotyczyła kilku pojazdów, w których odpady o charakterze komunalnym przykryte były odpadami z tworzyw sztucznych. Transgraniczne przemieszczanie odpadów komunalnych jest nielegalne i stanowi przestępstwo karane do 5 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji w Żywcu
2 sierpnia 2019 r.

Informujemy, iż wystąpiła awaria pyłomierza na stacji jakości powietrza przy ulicy Kopernika 83a.

(Czytaj dalej...)

Awaria systemu gromadzenia danych śląskiego monitoringu powietrza
1 sierpnia 2019 r.

Informujemy, iż 31 lipca 2019 r. wystąpiła awaria systemu gromadzenia danych, co skutkuje brakiem danych pomiarowych z poszczególnych stacji na stronie WWW. Trwają prace naprawcze.

(Czytaj dalej...)

Wymiana analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Żywcu
26 lipca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Żywcu przy ul. Kopernika 83a nie ma możliwości prezentowania danych dotyczących dwutlenku siarki, ze względu na wymianę analizatora.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Rybniku
26 lipca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Rybniku przy ul. Borki 37 d, wystąpiła awaria analizatora benzenu. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Kontrola transportu odpadów w Dąbrowie Górniczej
26 lipca 2019 r.

25.07.2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wraz z Komendą Miejską Policji w Dąbrowie Górniczej i Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Katowicach przeprowadzali akcję kontroli transportu odpadów w Dąbrowie Górniczej przy drodze ekspresowej S1.

(Czytaj dalej...)

Akcja kontroli transportu pojazdów w Tychach
26 lipca 2019 r.

17 lipca 2019 r. podczas wspólnych działań inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Tychach i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, mających na celu kontrolę transportów drogowych z odpadami, zatrzymany został samochód ciężarowy przewożący zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia. Rozpoznanie przeprowadzone przez inspektorów WIOŚ potwierdziło, że na naczepie znajdują się wskazane wyżej odpady, jednak dokument „WZ przekazania odpadów” był nieprawidłowo sporządzony.

(Czytaj dalej...)

Wymiana analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Rybniku
25 lipca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Rybniku przy ul. Borki 37 d nie ma możliwości prezentowania danych dotyczących tlenków azotu (NO, NO2, NOx), ze względu na wymianę analizatora.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Ustroniu
22 lipca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji w Ustroniu przy ul. Sanatoryjna 7 wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Bielsku-Białej
17 lipca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji pomiarowej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

„Usuwanie porzuconych odpadów” nowy program priorytetowy NFOŚiGW
16 lipca 2019 r.

8 lipca 2019 r. ruszył program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Usuwanie porzuconych odpadów”.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji w Żywcu
14 lipca 2019 r.

Informujemy, iż wystąpiła awaria stacji w Żywcu przy ul. Kopernika 83a. W związku z tym, informacje o bieżącej jakości powietrza można pozyskiwać ze stacji w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 oraz ze stacji w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej 19.

(Czytaj dalej...)

Ujawnienie odpadów w Wyrach
11 lipca 2019 r.

9.07.2019 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie dokonali ujawnienia dwóch miejsc nielegalnego składowania odpadów w Wyrach przy ul. Zbożowej i ul. Magazynowej. Stwierdzono naczepę z beczkami i klika mauzerów z nieznanymi substancjami oraz „big bagi” wypełnione granulatem, gruzem budowlanym i tworzywami sztucznymi.

(Czytaj dalej...)

Kontrola interwencyjna w związku ze zgłaszanymi uciążliwościami odowrowymi w dzielnicy Dąbrówka Mała w Katowicach
10 lipca 2019 r.

W związku z licznymi interwencjami wpływającymi do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, w sprawie uciążliwości odorowych powodowanych przez zakłady zlokalizowane w rejonie rzeki Brynicy w Katowicach, 5 lipca 2019 r. inspektorzy dyżurni WIOŚ przeprowadzili oględziny dwóch obiektów, które w związku z prowadzoną działalnością mogą potencjalnie być źródłem uciążliwości:

  • MPGK Sp. z o. o. w Katowicach, eksploatujące przy ulicy Milowickiej 7a: instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z placem dojrzewania kompostu, kompostownie odpadów zielonych, instalację do produkcji paliwa alternatywnego oraz składowisko odpadów komunalnych przy ulicy Żwirowej w Katowicach,
  • Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach, eksploatujące Oczyszczalnię Ścieków Dąbrówka Mała – Centrum

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie rzeki Wisły w miejscowości Bieruń
10 lipca 2019 r.

W poniedziałek 8 lipca 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymał informację o zanieczyszczeniu rzeki Wisły w Bieruniu.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim
1 lipca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1 wystąpiła awaria – brak zasilania, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdrój
28 czerwca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Goczałkowicach-Zdrój wystąpiła awaria analizatora benzenu.

(Czytaj dalej...)

Przerwa w pracy stacji pomiarowej jakości powietrza w Żywcu
28 czerwca 2019 r.

Informujemy, iż wystąpiła przerwa w działaniu stacji w Żywcu przy ul. Kopernika 83a spowodowana pracami remontowymi prowadzonymi w jej rejonie, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Działanie stacji zostanie przewrócone po zakończeniu prac remontowych.

(Czytaj dalej...)

Prace modernizacyjne systemu monitoringu powietrza
24 czerwca 2019 r.

Szanowni Państwo! Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami modernizacyjnymi dzisiaj, tj. 24 czerwca br. od godz. 18:00 do godz. 06:00 25 czerwca br. będzie przerwa w dostępie do bieżących danych o jakości powietrza w Polsce, zarówno poprzez Portal Jakość Powietrza GIOS, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce", jak również poprzez aplikacje korzystające z publicznego interfejsu programistycznego API.

(Czytaj dalej...)

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE W AGLOMERACJI
18 czerwca 2019 r.

W dniu 18 czerwca odbyła się w Katowicach konferencja na temat „Bezpieczeństwa Ekologicznego w Aglomeracji”. Konferencja została zorganizowana przez Polską Izbę Ekologii.

(Czytaj dalej...)

Interwencja 16.06.2019 r. w Sosnowcu
17 czerwca 2019 r.

W dniu 16.06.2019 r. zgłoszono zanieczyszczenie terenu nieznaną substancją w rejonie ulicy Dęblińskiej w Sosnowcu.

(Czytaj dalej...)

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach
12 czerwca 2019 r.

11 czerwca 2019 roku odbyły się obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach w trakcie, których kontynuowano rozmowy na temat niskiej emisji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym surowcami i odpadami (GOZ).

(Czytaj dalej...)

„INTEGRAPLAN Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast”
11 czerwca 2019 r.

W dniu 11 czerwca 2019 r. przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach brał udział w seminarium Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Awaria systemu łączności ze stacjami pomiarowymi jakości powietrza
9 czerwca 2019 r.

Szanowni Państwo, ze względu na awarię systemu łączności ze stacjami pomiarowymi jakości powietrza, bardzo prosimy o korzystanie z Systemu Prognoz Jakości Powietrza, pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenku węgla na stacji jakości powietrza w Żorach
7 czerwca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Żorach przy ul. Władysława Sikorskiego 52, wystąpiła awaria analizatora tlenku węgla. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Spotkanie z Administracją w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie
29 maja 2019 r.

W dniu 27 maja 2019 r. przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach uczestniczył w seminarium i warsztatach pt.: Podejście projektowe w administracji.

(Czytaj dalej...)

Udział przedstawicieli Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach w konferencji „Powietrze bez granic”, która odbyła się w Ostrawie (Czechy) w dniu 22.05.2019 roku
28 maja 2019 r.

Przedstawiciele RWMŚ w Katowicach GIOŚ zostali zaproszeni do udziału w konferencji „Powietrze bez granic przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska, który jest partnerem strony czeskiej (Kraju Morawsko-Śląskiego), w realizacji projektu i-AIR REGIO. Projekt dofinansowywany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(Czytaj dalej...)

Wizyta uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska - Delegatura w Częstochowie
16 maja 2019 r.

15 kwietnia 2019 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej odwiedzili Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Delegatura w Częstochowie. Okazją do wizyty był przypadający na 22 kwietnia Dzień Ziemi.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie potoku Bolina Południowa II w Mysłowicach
14 maja 2019 r.

W dniu 13 maja 2019 r. w godzinach popołudniowych Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mysłowicach zgłosiło zanieczyszczenie potoku Bolina Południowa II w rejonie ulicy Mikołowskiej w Mysłowicach zieloną substancją.

(Czytaj dalej...)

XXX III Mistrzostwa Polski Pracowników WIOŚ i GIOŚ w Halowej Piłce Nożnej
14 maja 2019 r.

W dniach: 9-10 maja 2019 r. odbyły się XXXIII Mistrzostwa Polski Pracowników WIOŚ i GIOŚ w Halowej Piłce Nożnej w Rewalu.

(Czytaj dalej...)

Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, raport wojewódzki za rok 2018
7 maja 2019 r.

Informujemy Państwa, iż Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach wykonał „Roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim, raport wojewódzki za rok 2018”.

(Czytaj dalej...)

2 maja 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach będzie nieczynny
1 maja 2019 r.

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w dniu 02 maja 2019 r. będzie nieczynny.

(Czytaj dalej...)

Pomiary jakości powietrza w uzdrowisku Goczałkowice Zdrój
26 kwietnia 2019 r.

Informujemy Państwa, iż w uzdrowisku Goczałkowice Zdrój, w rejonie ulicy Parkowej, uruchomione zostały pomiary jakości powietrza mobilną stacją pomiarową.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej
26 kwietnia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 25a wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Internetowe Konto Pacjenta
25 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 roku usługę dla obywateli "Internetowe Konto Pacjenta" (IKP).

(Czytaj dalej...)

Saharyjski pył nad Polską
23 kwietnia 2019 r.

W dniu dzisiejszym oraz przez kolejnych kilka dni nad Polską będą przemieszczały się pyły znad Sahary.

(Czytaj dalej...)

Zanieczyszczenie stawu Żabie Doły
23 kwietnia 2019 r.

W Wielką Sobotę 20 kwietnia 2019 r. zgłoszono zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi Stawu 804 Łąka na terenie Zespołu Krajobrazowo-Przyrodniczego Żabie Doły na granicy Chorzowa, Bytomia i Piekar Śląskich.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Katowicach
17 kwietnia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji w Katowicach przy ul. Plebiscytowa/A-4 wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii.

(Czytaj dalej...)

INTERNATIONAL MINING FORUM IMF 2019
12 kwietnia 2019 r.

W dniu 12 kwietnia 2019 r. przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach brał udział w konferencji „Zielone scenariusze – odpowiedzialni w działaniu”, która obyła się w Centrum Kongresowym w Katowicach.

(Czytaj dalej...)

Konferencja „Bezpieczeństwo w województwie śląskim – aktualne problemy”
12 kwietnia 2019 r.

W dniu 9 kwietnia 2019 r. przy udziale Wojewody Pana Jarosława Wieczorka odbyła się konferencja dot. bezpieczeństwa w województwie śląskim.

(Czytaj dalej...)

Ujawnienie odpadów w Żorach i pierwsze aresztowania
01 kwietnia 2019 r.

W dniu 18.02.2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymał informację o przywożonych odpadach na teren zlokalizowany w Żorach przy ulicy Sosnowej 23. Inspektorzy WIOŚ razem z Policją ujawnili nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych: 14 naczep samochodowych załadowanych pojemnikami z płynnymi odpadami.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Cieszynie
01 kwietnia 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Ujawniony kolejny proceder nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych
29 marca 2019 r.

Po otrzymaniu informacji w trakcie pełnionego dyżuru, o zamiarze nielegalnego transportowania odpadów niebezpiecznych na terenie miejscowości Chybie, gmina Strumień, w dniu 27.03.2019r. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej podjęli interwencję w tej sprawie.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Czerwionce-Leszczyny
27 marca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Czerwionce-Leszczyny wystąpiła awaria analizatora benzenu.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenku węgla na stacji jakości powietrza w Częstochowie
24 marca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. AK/Jana Pawła II, wystąpiła awaria analizatora tlenku węgla.

(Czytaj dalej...)

XIV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA: „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym”
22 marca 2019 r.

Awaria analizatora benzenu na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
22 marca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora benzenu.

(Czytaj dalej...)

III Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza
19 marca 2019 r.

W dniu 19.03.2019 r. przedstawiciele Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach uczestniczyli w konferencji: III Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora ozonu na stacji jakości powietrza w Cieszynie
12 marca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 wystąpiła awaria analizatora ozonu. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Zabrzu
9 marca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Zabrzu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 34 wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO, NO2, NOX).

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki i tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Żywcu
9 marca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Żywcu przy ul. Kopernika 83a wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki i tlenków azotu (NO, NO2, NOX).

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Cieszynie
1 marca 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Informacja
28 lutego 2019 r.

Przekroczenie 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich do-bowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy.

(Czytaj dalej...)

Komunikat Policji
21 lutego 2019 r.

Wspólnie zadbajmy o środowisko. Nie dopuśćmy do rozwoju procederu nielegalnego składowania i przewożenia niebezpiecznych odpadów.

(Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Cieszynie
10 lutego 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki.

(Czytaj dalej...)

Śląski Związek Gmin i Powiatów 07.02.2019 r.
7 lutego 2019 r.

Na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Ekologii dot. nowych zasad wydawania zezwoleń na gospodarowanie odpadami.

(Czytaj dalej...)

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Bielsku-Białej – dalsze informacje
6 lutego 2019 r.

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w dniu 05.02.2019 r. informujemy, iż na stacji pomiarowej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów wystąpiła awaria urządzenia do pobierania i gromadzenia wyników pomiarów, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Przerwa może potrwać powyżej jednego tygodnia.

(Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Bielsku-Białej
5 lutego 2019 r.

Informujemy, iż na stacji pomiarowej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

(Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej
3 lutego 2019 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej 19 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10.

(Czytaj dalej...)

Seminarium w Instytucie Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
1 lutego 2019 r.

W dniu 31 stycznia 2019 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uczestniczyli w seminarium organizowanym przez Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, poświęconym problemom zanieczyszczenia powietrza – aspekty środowiskowe i zdrowotne.

(Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu poziomu informowania oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 27 stycznia 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl