Zdjęcie

Wizyta młodzieży z Bułgarii, Rumunii i Polski na stacji pomiarowej jakości powietrza

Zdjęcie

Raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku”

Zdjęcie

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Zdjęcie

Wyniki badań monitoringowych wód opadowych

Zdjęcie

Publikacja „Trendy liczebności ptaków w Polsce”, wydana w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Zdjęcie

Szesnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2017 rok

Zdjęcie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił
I poziom ostrzegania – informacyjny
i edukacyjny - kolor żółty

Zdjęcie

Filmiki promujące działania na rzecz poprawy jakości powietrza!

Zdjęcie

Pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji w Gliwicach oraz na terenie województwa śląskiego

Zdjęcie

Pracownik Delegatury
w Częstochowie Waldemar Duda wyróżniony w konkursie fotograficznym GIOŚ

 
Aktualności i komunikaty

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Rybniku
5 grudnia 2018 r.

Informujemy, iż na stacji w Rybniku przy ul. Borki 37d wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii. (Czytaj dalej...)

Awaria urządzeń pomiarowych w Katowicach i w Bielsku Białej
2 grudnia 2018 r.

Ze względu na awarię analizatora dwutlenku siarki na stacji w Katowicach przy ul. Kossutha bardzo prosimy o pozyskiwanie informacji o jakości powietrza w tym zakresie ze stacji w Katowicach przy ul. Plebiscytowej, natomiast ze względu na awarię analizatora tlenku węgla na stacji w Bielsku Białej prosimy o korzystanie z danych dla tego zanieczyszczenia ze stacji w Cieszynie lub Żywcu. (Czytaj dalej...)

Wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacjach w Rybniku i w Wodzisławiu oraz pożar odpadów w Żorach
30 listopada 2018 r.

Informujemy Państwa, iż wysokie, godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10, które wystąpiły w nocy z 29/30 listopada na stacjach w Rybniku i w Wodzisławiu nie należy wiązać z pożarem w Żorach. Główną przyczyną stężenia pyłu na poziomie do 477 µg/m3 w Rybniku i do 221 µg/m3 w Wodzisławiu o godzinie 1:00 w nocy była emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych. Stężenie pyłu zawieszonego w Żywcu dochodziło minionej nocy do 345 µg/m3. (Czytaj dalej...)

Dzień wolny od pracy
9 listopada 2018 r.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w dniu 12 listopada 2018 roku będzie nieczynny. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenku węgla na stacji jakości powietrza w Częstochowie
7 listopadaa 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego 2 wystąpiła awaria analizatora tlenku węgla CO. (Czytaj dalej...)

Wizyta młodzieży z Bułgarii, Rumunii i Polski na stacji pomiarowej jakości powietrza
31 października 2018 r.

W czwartek 25 października 2018 roku na stacji pomiarowej jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha odbyło się spotkanie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z młodzieżą, biorącą udział w międzynarodowym projekcie "Solution to pollution"- program Erasmus+, realizowanym przez sławkowskie Stowarzyszenie "Porozumienie Pokoleń". (Czytaj dalej...)

Raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku”
29 października 2018 r.

Informuję Państwa, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach opublikował raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku”. (Czytaj dalej...)

Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska
22 października 2018 r.

Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska już stosowane w walce z patologiami w gospodarce odpadami. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Częstochowie
20 października 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego 2 wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO, NO2, NOx). (Czytaj dalej...)

Zmiany godziny nadawania Eko-prognozy
05 października 2018 r.

W związku z kampanią wyborczą i emisją bezpłatnych bloków wyborczych na antenie TVP3 Katowice nastąpi zmiana godzin emisji magazynu meteo. (Czytaj dalej...)

Przeniesienie stacji jakości powietrza w Gliwicach do nowej lokalizacji
25 września 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż stacja jakości powietrza zlokalizowana w Gliwicach przy ul. Mewy 34 została przeniesiona do nowej lokalizacji, oddalonej od istniejącej o 12 m, na ul. Sikornik 34. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenku węgla na stacji jakości powietrza w Częstochowie
24 września 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. AK/Jana Pawła II, wystąpiła awaria analizatora tlenku węgla. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii. (Czytaj dalej...)

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”
20 września 2018 r.

Od dnia 19 września br. uruchomiony został Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”, przygotowany przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (Czytaj dalej...)

Przerwa w pracy stacji pomiarowej jakości powietrza w Gliwicach
19 września 2018 r.

Informujemy, iż w związku z planowanym przeniesieniem stacji jakości powietrza w Gliwicach do nowej lokalizacji, w dniach 20-24.09.2018 nastąpi przerwa w jej pracy. W związku z czym, nie będzie możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza w tym okresie. (Czytaj dalej...)

Konferencję Środowisko Informacji 2018
18 września 2018 r.

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018 i potrwa do 30 września br. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjnym dostępne są pod linkiem http://www.ekoportal.gov.pl/konferencja/rejestracja/ (Czytaj dalej...)

Stacja pomiarowa jakości powietrza w Żorach
13 września 2018 r.

Informujemy, iż na stacji w Żorach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 52 w dalszym ciągu trwa awaria analizatora automatycznego dwutlenku siarki (SO2). Praca analizatora tlenku węgla (CO) została przywrócona, bieżące dane prezentowane są na naszej stronie internetowej. W przypadku SO2 prowadzone są prace w celu jak najszybszego usunięcia awarii analizatora. (Czytaj dalej...)

Pomiary meteorologiczne na stacjach monitoringu jakości powietrza
12 września 2018 r.

Informujemy Państwa, iż pomiary parametrów meteorologicznych prowadzone na stacjach monitoringowych jakości powietrza są pomiarami pomocniczymi, służącymi WIOŚ do pozyskania dodatkowych informacji przy wykonywaniu ocen jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

Nowa automatyczna stacja pyłu zawieszonego PM10 w Lublińcu
11 września 2018 r.

Informujemy Państwa, iż w Lublińcu, przy ul. ks. płk Jana Szymały, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, uruchomiliśmy nową stację pomiarową jakości powietrza, http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/stacje/aktywne, w której metodą automatyczną będą mierzone stężenia pyłu zawieszonego PM10. (Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Ustroniu
31 sierpnia 2018 r.

Informujemy, iż na stacji w Ustroniu przy ul. Sanatoryjna 7 wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii. (Czytaj dalej...)

Awaria podczas likwidacji Koksowni „Dębieńsko” w Czerwionce Leszczynach
30 sierpnia 2018 r.

Informujemy, iż w dniu 30.08.2018 r. po godzinie 00.00 nastąpiła awaria na terenie JSW KOKS S.A. Koksownia „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach. Zablokowany został spływ kondensatu wodno-smołowego z odbieralnika baterii koksowniczej. Spowodowało to kłopoty z odbiorem gazu surowego z baterii koksowniczej i niekontrolowaną emisję tego gazu do powietrza. Następnie gaz surowy był spalany na pochodniach awaryjnych. Awarię usunięto częściowo ok. godz. 04.00. (Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Żorach
28 sierpnia 2018 r.

Informujemy, iż na stacji w Żorach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 52 wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii. (Czytaj dalej...)

Likwidacja Koksowni „Dębieńsko” w Czerwionce Leszczynach
29 sierpnia 2018 r.

Informujemy Państwa, iż trwa proces likwidacji Koksowni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach, należącej do JSW KOKS SA. W związku z występującymi okresowo wysokimi stężeniami benzenu WIOŚ w Katowicach w dniu 24.08.2018 roku rozpoczął kontrolę w JSW KOKS S.A. Koksowni „Dębieńsko”, która potrwa co najmniej do planowanego terminu całkowitego wstrzymaniem produkcji przewidywanego na dzień 04.09.2018 roku. (Czytaj dalej...)

Wysokie stężenia benzenu na stacji jakości powietrza w Czerwionce Leszczynach
24 sierpnia 2018 r.

W dniu 23.08.2018 roku na stacji jakości powietrza w Czerwionce-Leszczynach w godzinach 20-21.00 wystąpiły bardzo wysokie stężenia jednogodzinne benzenu, dochodzące do 262 µg/m3. Na pozostałych stacjach stężenia jednogodzinne benzenu wynosiły od 0,3 do 1,2 µg/m3. O godzinie 22.00 stężenie benzenu spadło do poziomu 13 µg/m3, a w kolejnych godzinach było już na poziomie poniżej 3 µg/m3. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora ozonu na stacji w Cieszynie
11 sierpnia 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 wystąpiła awaria analizatora ozonu. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora rtęci na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
7 sierpnia 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora rtęci. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii. (Czytaj dalej...)

Ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych w powietrzu
4 sierpnia 2018 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu z dnia 4 sierpnia 2018 roku. (Czytaj dalej...)

Awaria stacji jakości powietrza w Ustroniu
26 lipca 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Ustroniu wystąpiła awaria dataloggera uniemożliwiająca prezentację danych pomiarowych. Do czasu usunięcia awarii prosimy o korzystanie z danych w zakresie jakości powietrza ze stacji w Cieszynie lub w Bielsku-Białej. (Czytaj dalej...)

Prace konserwacyjno-naprawcze tablicy świetlnej
16 lipca 2018 r.

Informujemy, że w dniach 17-18 lipca 2018 roku będą przeprowadzane prace konserwacyjno-naprawcze tablicy świetlnej z wynikami jakości powietrza umieszczonej w centrum Katowic na zbiegu ulic Jagiellońskiej i Plebiscytowej (budynek WFOŚiGW). (Czytaj dalej...)

Ciekawostka
13 lipca 2018 r.

Od kilku dni na drzewie przy budynku Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej zamieszkują 2 sowy, skąd w bezruchu zaglądają wprost do okien inspektorom. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora rtęci gazowej na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
9 lipca 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora rtęci gazowej. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Częstochowie
6 lipca 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego 2 wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO, NO2, NOx). Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora ozonu na stacji jakości powietrza w Katowicach
4 lipca 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha 6 wystąpiła awaria analizatora ozonu. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii. (Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Rybniku
26 czerwca 2018 r.

Informujemy, iż na stacji w Rybniku przy ul. Borki 37d wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii. (Czytaj dalej...)

Awaria stacji jakości powietrza w Ustroniu
24 czerwca 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Ustroniu wystąpiła awaria uniemożliwiająca prezentację danych pomiarowych. Do czasu usunięcia awarii prosimy o korzystanie z danych w zakresie jakości powietrza ze stacji w Cieszynie lub w Bielsku-Białej. (Czytaj dalej...)

Wyniki badań monitoringowych wód opadowych
14 czerwca 2018 r.

Informujemy Państwa, iż w zakładce Monitoring środowiska/Informacje o stanie środowiska zmieszczony został raport z badań monitoringowych wód opadowych w województwie śląskim w 2017 roku. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Cieszynie
5 czerwca 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora dwutlenku siarki na stacji jakości powietrza w Częstochowie
4 czerwca 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego 2 wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii. (Czytaj dalej...)

Zmiana godziny nadawania Eko-Prognozy
25 maja 2018 r.

Informujemy, iż ze względu na transmisję meczu, informacje o prognozowanej jakości powietrza, prezentowane w ramach Magazynu Meteo w TVP Katowice, w dniu 26.05.2018 roku będą emitowane o godz. 17.45 (zamiast godz. 19). (Czytaj dalej...)

Ryzyko przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu
22 maja 2018 r.

Ryzyko przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. (Czytaj dalej...)

Publikacja „Trendy liczebności ptaków w Polsce”, wydana w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
22 maja 2018 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Trendy liczebności ptaków w Polsce”, wydaną w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W publikacji tej zebrano wyniki trwającego od 12 lat Monitoringu Ptaków Polski. Zawarte w niej informacje na temat trendów zmian liczebności ponad 190 populacji ptaków lęgowych zimujących i przelotnych w Polsce mogą stanowić cenne źródło wiedzy dla instytucji i organizacji zajmujących się ochroną przyrody w naszym kraju, jak również dla wszystkich pasjonatów ornitologii. (Czytaj dalej...)

Udział WIOŚ Katowice w warsztatach w ramach projektu ,,Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”
18 maja 2018 r.

Dnia 10 maja pracownik Delegatury w Częstochowie – Mariusz Ślęzański wziął udział w warsztatach zorganizowanych w ramach projektu "Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. (Czytaj dalej...)

Przerwa w pomiarach tlenku węgla w Żorach
14 maja 2018 r.

Informujemy, iż na stacji w Żorach przy ul. Władysława Sikorskiego 52, w dniach 14-18.05.2018 r. nastąpi przerwa w automatycznych pomiarach tlenku węgla. Powodem tej sytuacji jest udział analizatora w badaniach biegłości w Krajowym Laboratorium Referencyjnym i Wzorcującym GIOŚ w Krakowie. (Czytaj dalej...)

IV edycja konferencji Środowisko Informacji
10 maja 2018 r.

Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapraszają do zgłaszania propozycji prezentacji do wygłoszenia podczas IV edycji konferencji Środowisko Informacji. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora rtęci gazowej na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
7 maja 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora rtęci gazowej. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora ozonu na stacji jakości powietrza w Częstochowie
2 maja 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego 2 wystąpiła awaria analizatora ozonu. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii. (Czytaj dalej...)

Szesnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2017 rok
30 kwietnia 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Katowicach w dniu 27.04.2018 roku przekazał Marszałkowi Województwa Śląskiego „Szesnastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą 2017 rok”. (Czytaj dalej...)

Pożar zakładu Chem-Rozlew w Żywcu
27 kwietnia 2016 r.

W wyniku pożaru zakładu Chem-Rozlew w Żywcu oraz akcji gaśniczej do wód powierzchniowych przedostały się substancje pochodzące z gaszenia ( środek gaśniczy Roteor w postaci piany) oraz rozpuszczalniki , które przedostały się poprzez sieć kanalizacyjną do rzeki Soły. (Czytaj dalej...)

4 maja 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach będzie nieczynny
27 kwietnia 2018 r.

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w dniu 04 maja 2018 r. będzie nieczynny. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora tlenków azotu na automatycznej stacji jakości powietrza w Katowicach
18 kwietnia 2018 r.

Informujemy, iż na automatycznej stacji jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha 6 wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu (NO2, NOx, NO). Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii. (Czytaj dalej...)

Awaria chromatografu cieczowego
17 kwietnia 2018 r.

Informujemy Państwa, iż awarii uległ chromatograf cieczowy służący m.in. do oznaczania benzo(a)pierenu zawartego w pyle PM10. Ponieważ naprawa musi być wykonana poza granicami Polski, jej przewidywany czas wynosi 4 tygodnie. Awaria spowoduje przesunięcia czasowe wykonania oznaczeń benzo(a)pierenu i innych WWA oraz dostępności wyników na stronie internetowej. (Czytaj dalej...)

Nadciąga chmura saharyjskiego pyłu
17 kwietnia 2018 r.

Informujemy, iż na terenie województwa śląskiego mogą pojawić się znaczne ilości pyłu znad Sahary. (Czytaj dalej...)

Zmiana godzin emisji Eko-prognozy
29 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,
w związku z transmisją nabożeństw wielkopostnych w dniach 29 i 30 marca br., zmianie ulegają godziny emisji Eko-prognozy, podawanej w ramach Magazynu meteo w TVP Katowice:
- Czwartek 29.03. godz. 21.05
- Piątek 30.03. godz. 18.23 (Czytaj dalej...)

Wizyta słuchaczy II roku Szkoły Policealnej nr 6 z Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących
26 marca 2018 r.

W dniu 26 marca gościliśmy w Pracowni Analiz w Bielsku-Białej słuchaczy II roku Szkoły Policealnej nr 6 z Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących, o kierunku technik farmaceutyk. (Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Ustroniu
21 marca 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Ustroniu przy ul. Sanatoryjna 7 wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii. (Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM10 na stacji jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej
19 marca 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 25a wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM10. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii. (Czytaj dalej...)

Wystąpienie I poziomu ostrzegania
14 marca 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny- kolor żółty (zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku). (Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza automatycznego PM2,5 na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej
12 marca 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM2,5. (Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Złotym Potoku
12 marca 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze zdiagnozowanie i usunięcie awarii. (Czytaj dalej...)

Filmiki promujące działania na rzecz poprawy jakości powietrza!
21 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo, zachęcamy do obejrzenia krótkich filmików promujących odpowiednie zachowania każdego z nas, które przyczyniają się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i w konsekwencji do poprawy jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Tychach
18 lutego 2018 r.

Ze względu na awarię stacji pomiarowej w Tychach bardzo prosimy o pozyskiwanie informacji o jakości powietrza ze stacji w Katowicach. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora rtęci gazowej na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
15 lutego 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora rtęci gazowej. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii. (Czytaj dalej...)

Zmiany godziny nadawania Eko-prognozy w TVP Katowice
13 lutego 2018 r.

W związku z transmisją Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce w dniach: 17 i 18 lutego 2018 r. nastąpi zmiana godzin emisji Magazynu meteo i Eko-prognozy w dniach:
• 17.02. godz. 20.10
• 18.02. godz. 19.25 (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na automatycznej stacji jakości powietrza w Rybniku
5 lutego 2018 r.

Informujemy, iż na automatycznej stacji jakości powietrza w Rybniku przy ul. Borki 37 d, wystąpiła awaria analizatora benzenu. (Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej
3 lutego 2018 r.

Ze względu na awarię stacji pomiarowej w Dąbrowie Górniczej bardzo prosimy o pozyskiwanie informacji o jakości powietrza ze stacji w Sosnowcu lub w Katowicach. (Czytaj dalej...)

Kurs e-learningowy z prawnej ochrony przyrody
26 stycznia 2018 r.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska udostępniła bezpłatny kurs e-learningowy „Ochrona przyrody w prawie i praktyce”, opracowany w ramach projektu LIFE „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”. Kurs zawiera podstawowe informacje na temat regulacji prawnych w obszarze ochrony przyrody oraz kompetencji organów i instytucji biorących w niej udział, a także omawia możliwość zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz prawnej ochrony przyrody w Polsce. (Czytaj dalej...)

Zmiana godziny nadawania Eko-Prognozy
25 stycznia 2018 r.

Informujemy, iż ze względu na transmisję meczu, informacje o prognozowanej jakości powietrza, prezentowane w ramach Magazynu Meteo w TVP Katowice, w dniu 26.01.2018 roku będą emitowane o godz. 20.15 (zamiast godz. 19). (Czytaj dalej...)

Pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji w Gliwicach oraz na terenie województwa śląskiego
23 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, iż na stacji w Gliwicach pył zawieszony PM2,5 od 2018 roku będzie badany w dalszym ciągu metodą manualną, tak jak było to dotychczas, natomiast nie będzie już prowadzony pomiar automatyczny tego zanieczyszczenia. (Czytaj dalej...)

Awaria stacji jakości powietrza w Zabrzu
20 stycznia 2018 r.

Ze względu na awarię stacji jakości powietrza w Zabrzu, bardzo prosimy o pozyskiwanie informacji o jakości powietrza dla tego rejonu ze stacji w Gliwicach. (Czytaj dalej...)

Zmiany w stanowiskach pomiarowych na stacjach jakości powietrza w województwie śląskim
15 stycznia 2018 r.

W związku z lokalizacją na terenie Bielska-Białej (ul. Partyzantów) nowej stacji jakości powietrza, przeznaczonej do pomiarów zanieczyszczeń komunikacyjnych, wystąpiła potrzeba zmian w stanowiskach pomiarowych na stacjach znajdujących się na terenie strefy miasto Bielsko-Biała: (Czytaj dalej...)

Pył znad Sahary
10 stycznia 2018 r.

W dniu 10.01.2018 roku w okolicach Bielska –Białej zaobserwowano na samochodach jasny nalot, co wzbudziło niepokój mieszkańców. Pobrane próbki substancji z karoserii zostały zbadane pod mikroskopem i w powiększeniu było widać, ze jest to krystaliczna substancja przypominająca drobinki piasku. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora rtęci na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
8 stycznia 2018 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria analizatora rtęci. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii. (Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 1 grudnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl